geluid

AV-CONSULTING B.V. ®
Voor geluidsmetingen en akoestisch onderzoek, trillingsmetingen, norsok geluidsmetingen, trillingsonderzoek, milieuonderzoek, luchtonderzoek, ruimtelijke ordening, arbo onderzoek en risico inventarisatie en evaluatie voor geluid en trillingen. Tevens plug and play geluidsmonitoring en trillingsmonitoring volgens het bouwbesluit.

Vestiging Zuid-Holland
Postbus 705
2800 AS GOUDA

Tel.: +31(0)182-352311
Fax.:+31(0)182-354711

e-mail: info@av-consulting.nl

skype: Ing.buro AV-Consulting B.V
Werken bij AV-CONSULTING B.V.
Actuele vacatures

Lid van:
INCE, AES, Ti-Kviv, NAG, ABAV
geluid lucht en trillingenonderzoek

Ingenieursbureau AV-CONSULTING B.V. ® probleem oplossers en raadgevende ingenieurs. Wij verrichten specialistisch akoestisch onderzoek voor zowel de bouw, industrie en off shore. Ook verrichten wij fundamenteel onderzoek op het gebied van geluid en trillingen. Wij richten ons tevens op het spanningsveld tussen milieu, geluid, licht, lucht, trillingen en ruimtelijke ordening. Ook verrichten wij onbemande geluidsmetingen en trillingsmetingen met onze Aurolex geluidsmonitoringsysteem en AuroVibe trillingsmonitoring. Door op onderstaande links te klikken krijgt u meer informatie over de betreffende onderzoeken die wij voor u kunnen verrichten.:

akoestisch onderzoekAkoestisch onderzoek
industrielawaaiIndustrielawaai Akoestisch onderzoek Wet milieubeheer
horecalawaaiHorecalawaai Akoestisch onderzoek, doormeten geluidsisolatie en advies .
geluidsmeting bouwGeluidsmetingen bouwen en slopen Plug and Play geluidsmetingen tijdens bouwen
weg- railverkeersklawaaiWeg -Railverkeerslawaai Akoestisch onderzoek wegverkeer en railverkeer.
recreatielawaaiRecreatielawaai
Akoestisch onderzoek, prognose, metingen
geluidsisolatie berekeningGeluidsisolatie berekening
Contact- en Luchtgeluid en Gevelisolatie.
Akoestisch rapport Bouwbesluit / Bouwakoestisch rapportAkoestisch rapport Bouwbesluit / Bouwakoestisch rapport
Geluidsintensiteit / GeluidsvermogenGeluidsintensiteit / Geluidsvermogen
Norsok geluidsmetingen / Norsok datasheetNorsok geluidsmetingen / Norsok datasheet Geluidsvermogen en advies.

TrillingsmetingenTrillingsmetingen
trilingsonderzoekOnbemand-trillingsmonitoring-SBR-richtlijnen
norsokTest Procedure Sound and Vibrations Rigs
NorsokTrillings- en geluidsmetingen NORSOK
trillingen brug kunstwerkTrillingsmetingen bij bruggen of kunstwerken
bemand trillingsonderzoek SBE-richtlijnBemand trillingsonderzoek SBR-richtlijn A & B

Wet Ruimtelijke OrdeningWet Ruimtelijke Ordening en WABO (Omgevingsvergunning)
archeologie onderzoekArcheologisch onderzoek
bodemonderzoekBodemonderzoek Bodemonderzoek en begeleiding van bodemsaneringen.
watertoetsWatertoets Effecten van werkzaamheden op de waterhuishouding in een gebied.
eco-scanECO- scan Eco-effect scan en eco-effect onderzoek
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteitsonderzoek
ruimtelijke onderbouwingRuimtelijke onderbouwing
Plan- bouwschade beoordelingPlanschade en bouwschade beoordeling

Plan- bouwschade beoordelingAkoestisch rapport wet geluidhinder

Plan- bouwschade beoordelingChecklist goede ruimtelijke onderbouwing

bouwplannen / bouwvergunningBouwplannen / Bouwvergunning
bouwakoestiekBouwakoestiek Akoestisch onderzoek m.b.t. Metingen en berekeningen, Bouwbesluit geluidsisolatieGeluidsisolatie
bouwlawaaiBouwlawaai Akoestisch onderzoek m.b.t. bouwactiviteiten
ruimteakoestiekRuimteakoestiek Akoestisch onderzoek m.b.t. nagalm, spraakverstaanbaarheid.
onbemand trillingsonderzoekOnbemande trillingsmetingen

arbo onderzoekArbo onderzoek
Geluid op de werkplekGeluid op de werkplek
trillingen op de werkplekTrillingen op de werkplek  Metingen, advies, prognoses.

luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteistonderzoek
luchtonderzoekLuchtonderzoek Luchtonderzoek, geuronderzoek, stankoverlast.
stofonderzoekStofonderzoek Onderzoek naar fijn stof in de lucht.
geuronderzoek, geurhinderGeuronderzoek, geurhinder

milieuvergunningOmgevingsvergunning
akoestisch onderzoekAkoestisch onderzoek
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteitsonderzoek
lichtonderzoekLichtonderzoek, lichthinder

overige dienstenOverige diensten
juridsiche zakenJuridische zaken Juridische begeleiding, bezwaar en beroep, Raad van State zaken.
planschade en bouwschade beoordelingPlanschade en bouwschade beoordeling
milieuadviesMilieuadvies
trillingsonderzoek (schade en/
of hinderTrillingsonderzoek (schade en / of hinder) berekeningen en advies met betrekking           tot trillingen en trillingshinder.
milieuadviesBodemonderzoek Vooronderzoek NVN-5725
milieuadviesVerkennend bodemonderzoek NEN-5740

Algemene Voorwaarden
Via deze link kunt u onze algemene voorwaarden downloaden


 
AV-CONSULTING B.V. ® specialist in geluid, trillingsmetingen en akoestisch onderzoek
Postbus 705 | 2800 AS Gouda T. 0182 - 35 2311 |
sitemap | disclaimer