home
akoestisch onderzoekAkoestisch onderzoek
industrielawaaiRapport wet mileubeheer
industrielawaaiIndustrielawaai
horecalawaaiHorecalawaai
weg- railverkeersklawaaiWeg -Railverkeerslawaai
recreatielawaaiRecreatielawaai
recreatielawaaiRapport wet geluidhinder
geluidsisolatie berekeningGeluidsisolatie berekening
Akoestisch rapport BouwbesluitAkoestisch rapport Bouwbesluit
Wet Ruimtelijke Ordening Wet Ruimtelijke Ordening
archeologie onderzoekArcheologisch onderzoek
bodemonderzoekBodemonderzoek
watertoetsWatertoets
eco-scanECO- scan
eco-scanRuimtelijke onderbouwing
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteitsonderzoek
Plan- bouwschade beoordelingPlan- bouwschade beoordeling
Niet Geëxplodeerde ExplosievenNiet Geëxplodeerde Explosieven
bouwplannen / bouwvergunningBouwplannen / Bouwvergunning
bouwakoestiekBouwakoestiek / bouwfysica
geluidsisolatieGeluidsisolatie
asbestonderzoekAsbestonderzoek
bouwlawaaiBouwlawaai
ruimteakoestiekRuimteakoestiek
onbemand trillingsonderzoekOnbemande trillingsmetingen
arbo onderzoekArbo onderzoek
Geluid op de werkplekGeluid op de werkplek
trillingen op de werkplekTrillingen op de werkplek
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteistonderzoek
luchtonderzoekLuchtonderzoek
stofonderzoekStofonderzoek
geuronderzoek, geurhinderGeuronderzoek, geurhinder
geluidsisolatieGeluidsisolatie
milieuvergunningMilieuvergunning
milieukundige begeleidingMilieukundige begeleiding
akoestisch onderzoekAkoestisch onderzoek
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteitsonderzoek
lichtonderzoekLichtonderzoek, lichthinder
geluidsisolatieGeluidsisolatie
overige dienstenOverige diensten
projectmanagmentProjectmanagement
juridsiche zakenJuridische zaken
milieuadviesMilieuadvies
trillingsonderzoek (schade en/
of hinderTrillingsonderzoek (schade en/
          of hinder
 
Arbo onderzoek

Trillingsmetingen en testen

AV-Consulting is een gespecialiseerd bedrijf in trillingsmetingen, geluidsmetingen en onderzoek. Wij hebben gespecialiseerde kennis en ervaring op deze vakgebieden. Wij kunnen u ondersteunen bij het testen van uw apparatuur of bij het certificeren daarvan. Uiteraard voeren wij ook in situ trillingsmetingen uit. Het kan daarbij gaan om hinderlijke trillingen in gebouwen. Of trillingen die schade veroorzaken aan gebouwen, constructies, pijpleidingen, productieprocessen, medische apparatuur etc. Wij beschikken daartoe over diverse sensoren welke wij speciaal selecteren voor het onderwerpelijk probleem. Met gespecialiseerde meetapparatuur kunnen wij vervolgens zeer gedetailleerde metingen en analyses verrichten. Voorbeelden zijn trillingen in brugconstructies welk schade veroorzaakten aan de oplegconstructie, trillingen in gebouwen, schadeanalyse aan machines door trillingen, materiaal vermoeidheid door trillingen, trillingshinder bij lopen over vloeren, trillingen door wind geïnduceerd, trillingen in boten en off-shore installaties, lager controle door trillingsmetingen, dilataties doormeten op trilling overdracht etc.

Naast trillingsmetingen kunnen wij ook zeer gespecialiseerde geluidsmetingen doen zoals bijvoorbeeld geluidsintensiteitsmetingen en laagfrequent geluidsmetingen. Met name door de combinatie van de kennisvelden geluid en trillingen maakt het voor ons mogelijk alle metingen die u bijvoorbeeld nodig heeft voor uw certificering of norsok “sound and vibration standard” in één keer uit te voeren. Neem vrijblijvend contact met ons op via telefoon Tel.: 0182-352311 of e-mail info@av-consulting.nl

Voor meer info raadpleeg onze informatie rubriek over geluid

Voor meer info raadpleeg onze informatie rubriek over trillingen op de werkplek

 
AV-CONSULTING B.V. ® Trillingsmetingen en Geluidsmetingen Norsok S002
Postbus 705 | 2800 AS Gouda T. 0182 - 35 2311 |
sitemap | disclaimer