home
akoestisch onderzoekAkoestisch onderzoek
industrielawaaiRapport wet mileubeheer
industrielawaaiIndustrielawaai
horecalawaaiHorecalawaai
weg- railverkeersklawaaiWeg -Railverkeerslawaai
recreatielawaaiRecreatielawaai
recreatielawaaiRapport wet geluidhinder
geluidsisolatie berekeningGeluidsisolatie berekening
Akoestisch rapport BouwbesluitAkoestisch rapport Bouwbesluit
Wet Ruimtelijke Ordening Wet Ruimtelijke Ordening
archeologie onderzoekArcheologisch onderzoek
bodemonderzoekBodemonderzoek
watertoetsWatertoets
eco-scanECO- scan
eco-scanRuimtelijke onderbouwing
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteitsonderzoek
Plan- bouwschade beoordelingPlan- bouwschade beoordeling
Niet Geëxplodeerde ExplosievenNiet Geëxplodeerde Explosieven
bouwplannen / bouwvergunningBouwplannen / Bouwvergunning
bouwakoestiekBouwakoestiek / bouwfysica
geluidsisolatieGeluidsisolatie
asbestonderzoekAsbestonderzoek
bouwlawaaiBouwlawaai
ruimteakoestiekRuimteakoestiek
onbemand trillingsonderzoekOnbemande trillingsmetingen
arbo onderzoekArbo onderzoek
Geluid op de werkplekGeluid op de werkplek
trillingen op de werkplekTrillingen op de werkplek
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteistonderzoek
luchtonderzoekLuchtonderzoek
stofonderzoekStofonderzoek
geuronderzoek, geurhinderGeuronderzoek, geurhinder
geluidsisolatieGeluidsisolatie
milieuvergunningMilieuvergunning
milieukundige begeleidingMilieukundige begeleiding
akoestisch onderzoekAkoestisch onderzoek
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteitsonderzoek
lichtonderzoekLichtonderzoek, lichthinder
geluidsisolatieGeluidsisolatie
overige dienstenOverige diensten
projectmanagmentProjectmanagement
juridsiche zakenJuridische zaken
Plan- bouwschade beoordelingPlan- bouwschade beoordeling
milieuadviesMilieuadvies
trillingsonderzoek (schade en/
of hinderTrillingsonderzoek (schade en/
          of hinder
 
akoestisch onderzoek, akoestische onderzoeken

De donkere knoppen geven algemene informatie over het onderwerp. Daaronder treft u meer gedetailleerde informatie aan van de diverse onderzoeken waar u mee te maken kan krijgen gerelateerd aan het betreffende onderwerp.

Onze activiteiten hebben betrekking op.

  • Geluidsadviezen c.q. akoestisch onderzoek in het kader van Wet milieubeheer, Bouwbesluit, Wet ruimtelijke ordening en Arbo-wet;
  • Opstellen van akoestische rapporten wegverkeer en railverkeerslawaai;
  • Akoestisch onderzoek bij reconstructie van wegen;
  • Akoestisch onderzoek bij sanering;
  • Akoestisch onderzoek bij bedrijven of activiteiten;
  • Maken van een Akoestisch rapport bij bouwlawaai ingevolge het Bouwbesluit;
  • Juridisch advies c.q. juridische begeleiding bij bezwaar- en beroepsprocedures bij Commissies, rechtbank of Raad van State;
  • Luchtadvies c.q. onderzoek in het kader van het Besluit luchtkwaliteit alsmede het maken van milieu verstoringkaarten c.q. geluidskaarten;
  • Milieu- en bouwfysica (asbest- en bodemadviezen, brandveiligheid, energie en vocht).

Hiernaast zijn een aantal knoppen toegevoegd die meer informatie geven over onze activiteiten op de diverse werkgebieden.

Wij houden ons bezig met onderzoek op de volgende gebieden:

1. Bouw akoestiek (o.a. Bouwbesluit, ruimte akoestiek,gevelisolatie)
2. Industrielawaai geluidsonderzoeken (o.a Wet milieubeheer en Activiteiten Besluit)
3. Geluid sanering
4. OSHA en NORSOC Assessments
5. Ruimte akoestiek (Concertgebouw, theaters, stadions, luisterkamers etc.)
6. Achtergrond geluidsmetingen en geluidmonitoring
7. Milieueffectrapporten / Akoestische rapporten
8. Geluid en Trillingsanalyse bij schepen en boorplatform
9. Geluidarm construeren
10. Machine trillingsisolatie
11. Geluid en trillingsdiagnostiek
12. Akoestische analyses
13. Electro akoestiek
14. Testen van materialen
15.Controle, voorbereiding
geluid en trillingscertificering
16. Expert getuigenverklaring
17. Industriele geluidsbeheersing, ontwerp en voorspellingen
18. Trillingscontrole en metingen
19. Specificatie voorbereiding (CE-markering)
20.Ontwerpbeoordling, akoestische en trillingsanalyse
21. On-site akoestische onderzoeken
22. Arbeidsomstandigheden in de fabrieken (Risico analyse en evaluatie ARBO)
23. Metingen van de luchtkwaliteit en voorspellingen

Zie voor onbemande geluid, trillings en luchtkwaliteitsmonitoring www.aurolexmonitoring.com

AV-Consulting is a premier acoustical engineering consulting firm that specializes in noise control, building physics, acoustics, environmental technology and vibration measurement & control for marine, industrial and commercial applications. Founded in 1985 by Ad Vreeswijk. The founder is a member of the Dutch Acoustical Society (NAG), Belgium Acoustical Society (ABAV) and American Acoustical Society (INCE) and has been a lecturer at the Higher Acoustical Course at Amsterdam during 3 year. There are branches in the The Netherlands and Thailand. Since 1985 AV-Consulting has serviced hundreds of clients from the largest corporations to small businesses and governments. We class-1 precision instruments like Bruel & Kjaer, Svantek, Norsonic, Aurolex, Rion and prediction software like Geonoise, Soundplan, Stacks, Dnt, Geo-air etc.


Our consulting capabilities include:

1. Architectural acoustics
2. Plant Noise Surveys
3. Noise Control Remediation
4. OSHA and NORSOC Assessments
5. Room Acoustics Assessment/Testing
6. Outdoor Background Noise Monitoring
7. Environmental Impact Statements/Reports
8. Shipboard Noise & Vibration Analysis
9. Noise Control Treatment Design
10. Machinery Vibration Isolation
11. Shipboard Measurement & Diagnostic Surveys
12. Acoustic analyses
13. Electro acoustics
14. Materials Testing
15. Specification Review & Preparation
16. Expert Witness Testimony
17. Noise control treatment design and predictions
18. Vibrations control and measurements
19. Specification preparation
20. Design reviews, acoustical and vibration certifying
21. On-site acoustical surveys
22. Working conditions in plants
23. Air Quality measurements and predictions

AV-Consulting provides services in the following areas (noise, vibrations and air quality):

 
AV-CONSULTING B.V. ® geluidadvies en akoestisch onderzoek
Postbus 705 | 2800 AS Gouda T. 0182 - 35 2311 |
sitemap | disclaimer