home
akoestisch onderzoekAkoestisch onderzoek
industrielawaaiRapport wet mileubeheer
industrielawaaiIndustrielawaai
horecalawaaiHorecalawaai
weg- railverkeersklawaaiWeg -Railverkeerslawaai
recreatielawaaiRecreatielawaai
recreatielawaaiRapport wet geluidhinder
geluidsisolatie berekeningGeluidsisolatie berekening
Akoestisch rapport BouwbesluitAkoestisch rapport Bouwbesluit
Wet Ruimtelijke Ordening Wet Ruimtelijke Ordening
archeologie onderzoekArcheologisch onderzoek
bodemonderzoekBodemonderzoek
watertoetsWatertoets
eco-scanECO- scan
eco-scanRuimtelijke onderbouwing
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteitsonderzoek
Plan- bouwschade beoordelingPlan- bouwschade beoordeling
Niet Geëxplodeerde ExplosievenNiet Geëxplodeerde Explosieven
bouwplannen / bouwvergunningBouwplannen / Bouwvergunning
bouwakoestiekBouwakoestiek / bouwfysica
geluidsisolatieGeluidsisolatie
asbestonderzoekAsbestonderzoek
bouwlawaaiBouwlawaai
ruimteakoestiekRuimteakoestiek
onbemand trillingsonderzoekOnbemande trillingsmetingen
arbo onderzoekArbo onderzoek
Geluid op de werkplekGeluid op de werkplek
trillingen op de werkplekTrillingen op de werkplek
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteistonderzoek
luchtonderzoekLuchtonderzoek
stofonderzoekStofonderzoek
geuronderzoek, geurhinderGeuronderzoek, geurhinder
geluidsisolatieGeluidsisolatie
milieuvergunningMilieuvergunning
milieukundige begeleidingMilieukundige begeleiding
akoestisch onderzoekAkoestisch onderzoek
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteitsonderzoek
lichtonderzoekLichtonderzoek, lichthinder
geluidsisolatieGeluidsisolatie
overige dienstenOverige diensten
projectmanagmentProjectmanagement
juridsiche zakenJuridische zaken
milieuadviesMilieuadvies
trillingsonderzoek (schade en/
of hinderTrillingsonderzoek (schade en/
          of hinder
 
trillingsonderzoek

Het komt steeds vaker voor dat bij bouw- en of sloopactiviteiten er in het bestek geeist wordt dat er tijdens de werkzaamheden onbemande geluid- en trillingsmetingen worden verricht.

Om vooraf te kunnen prognosticeren of aan bepaalde bestekseisen kan worden voldaan heeft AV-CONSULTING geografische rekenmodellen aan de hand waarmee vooraf gekeken kan worden of aan de gestelde bestekseisen kan worden voldaan aan de hand van de door de aannemer of bouwer voorgestelde werkwijze/methode. Tijdens de werkzaamheden kunnen wij bemande en onbemande geluid- en trillingsmetingen verrichten met behulp van specialistisch apparatuur. Bij overschrijding van vooraf ingestelde waarden kan er via een optisch signaal (bijvoorbeeld een lamp) of bijvoorbeeld via een e-mail gewaarschuwd worden dat er een overschrijding plaatsvindt.

Tevens kunnen wij dan op afstand de meetapparatuur uitlezen om trillings- en/of geluidanalyses. Aan de hand van deze analyses kunnen er uitspraken worden gedaan over mogelijk opgetreden schade aan bouwwerken en/of overschrijding van bestekseisen.Meestal wordt bij het onbemand meten gebruik gemaakt van het GSM netwerk om informatie naar de directie, uitvoerder en de adviseur te sturen. Naast deze traditionele communicatie is het tevenwoordig ook mogelijk om via een draadloze lanverbinding contact te maken met bijvoorbeeld een computer die in de directie keet staat opgesteld zodat direct online de informatie kan worden ingezien.
Aan de hand van de bestekseisen wordt met de directie een meet- en monitoringsplan opgesteld waarin afgesproken wordt op welke wijze er gerapporteerd wordt naar directie en eventueel overheid.
trillingsonderzoek

geluidmetingen

Het monitoren bij heien en in
trillen van palen

AV-CONSULTING uw specialist in onbemand trillingsonderzoek en geluidsonderzoek

Voor meer info raadpleeg onze informatie rubriek over geluid

 

 
AV-CONSULTING B.V. ® trillingsonderzoek
Postbus 705 | 2800 AS Gouda T. 0182 - 35 2311 |
sitemap | disclaimer