home
akoestisch onderzoekAkoestisch onderzoek
industrielawaaiRapport wet mileubeheer
industrielawaaiIndustrielawaai
horecalawaaiHorecalawaai
weg- railverkeersklawaaiWeg -Railverkeerslawaai
recreatielawaaiRecreatielawaai
recreatielawaaiRapport wet geluidhinder
geluidsisolatie berekeningGeluidsisolatie berekening
Akoestisch rapport BouwbesluitAkoestisch rapport Bouwbesluit
Wet Ruimtelijke Ordening Wet Ruimtelijke Ordening
archeologie onderzoekArcheologisch onderzoek
bodemonderzoekBodemonderzoek
watertoetsWatertoets
eco-scanECO- scan
eco-scanRuimtelijke onderbouwing
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteitsonderzoek
Plan- bouwschade beoordelingPlan- bouwschade beoordeling
Niet Geëxplodeerde ExplosievenNiet Geëxplodeerde Explosieven
bouwplannen / bouwvergunningBouwplannen / Bouwvergunning
bouwakoestiekBouwakoestiek / bouwfysica
geluidsisolatieGeluidsisolatie
asbestonderzoekAsbestonderzoek
bouwlawaaiBouwlawaai
ruimteakoestiekRuimteakoestiek
onbemand trillingsonderzoekOnbemande trillingsmetingen
arbo onderzoekArbo onderzoek
Geluid op de werkplekGeluid op de werkplek
trillingen op de werkplekTrillingen op de werkplek
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteistonderzoek
luchtonderzoekLuchtonderzoek
stofonderzoekStofonderzoek
geuronderzoek, geurhinderGeuronderzoek, geurhinder
geluidsisolatieGeluidsisolatie
milieuvergunningMilieuvergunning
milieukundige begeleidingMilieukundige begeleiding
akoestisch onderzoekAkoestisch onderzoek
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteitsonderzoek
lichtonderzoekLichtonderzoek, lichthinder
geluidsisolatieGeluidsisolatie
overige dienstenOverige diensten
projectmanagmentProjectmanagement
juridsiche zakenJuridische zaken
milieuadviesMilieuadvies
trillingsonderzoek (schade en/
of hinderTrillingsonderzoek (schade en/
          of hinder
 
Arbo onderzoek

Trillingen in bruggen en kunstwerken

Trillingen in bruggen en kunstwerken Architectonisch worden burgen en kunstwerken steeds ranker en lichter ontworpen. Hierdoor kunnen ongewenste trillingen ontstaan die hinderlijk zijn voor bijvoorbeeld de gebruikers van een brug. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan voetgangersbruggen. Maar ook bij verkeersbruggen kan er schade ontstaan aan de brugconstructie of technische installatie van de brug door ongewenste trillingen vanwege het verkeer dat gebruik maakt van de brug. Het is daarom van belang om het ontwerp van deze bruggen en kunstwerken te controleren op trillingen. Het komt regelmatig voor dat in een bestaande situatie trillingen in een brug of kunstwerk problemen opleveren. Dit kan zijn in vorm van hinder bij het gebruik ervan (loopbruggen) of hinderlijke trillingen in nabijgelegen woningen of kantoren of schadelijk trillingen aan de brug of technische installaties van een brug. AV-Consulting kan uitgebreide trillingsmetingen verrichten met zeer geavanceerde trillingsanalyzers. Ook kunnen wij door middel van excitatie van bijvoorbeeld een brug de eigenfrequentie bepalen zodat daarop adequate maatregelen ontworpen kunnen worden om het trillingsprobleem op te lossen.

Voor meer info raadpleeg onze informatie rubriek over geluid

Voor meer info raadpleeg onze informatie rubriek over trillingen op de werkplek

 
AV-CONSULTING B.V. ® Arbo onderzoek, Risco Inventarisatie Geluid
Postbus 705 | 2800 AS Gouda T. 0182 - 35 2311 |
sitemap | disclaimer