Flankerende en omloop geluid

Terug naar overzicht

Hieronder treft informatie aan m.b.t. geluid opgesteld door ons bureau en/of derden.
(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden).Flankerende en omloop geluid

In onderstaande figuur ziet u de diverse transmissie-paden
van het geluid van de een kamer naar een andere
kamer. Zoals u ziet komt het geluid niet alleen
direct via de gemeenschappelijke scheidingsmuur
maar ook via flankerende vlakken zoals vloer,
plafond en Zelfde de achterwand. Het effect van
te treffen geluidsisolerende maatregelen aan
de gemeenschappelijke scheidingsconstructie wordt
dus begrensd door de hoeveelheid flankerende
geluidstransmissie. Dat ik ook de rede dat bijvoorbeeld
bij horecagelegenheden met aanpandige woningen
vaak een zogenaamde doos-in-doos constructie
gemaakt moet worden. Een horecaondernemer denkt
vaak te kunnen volstaan met het verbeteren van
zijn plafond om de geluidhinder voor zijn bovenburen
weg te nemen. Bij gebruikelijke Geluidsniveaus
in de horeca (80-95 dB(A) muziek) zal er (vrijwel)
altijd ook in elk geval de flankerende wanden
aangepakt moeten worden.

(c) copyrights Ad Vreeswijk

Flankerende en omloop geluid