Geluidsmeting Norsok en Data Sheets De Noorse overheid stelt hoge eisen aan installaties die geplaatst worden op offshore locaties. Er worden onder andere hoge eisen gesteld aan de geluidsemissie van installaties die in de offshore industrie worden gebruikt. Voordat deze installaties op bijvoorbeeld boorplatformen en schepen worden geplaatst dient er een zogenaamd Norsok formulier te worden ingevuld.

Op deze Norsok Noise Data Sheets worden diverse technische gegevens ingevuld, waaronder gegevens over het geluid dat door de installatie geproduceerd wordt. Op de sheets dient het maximale geluiddrukniveau ingevuld te worden op 1 meter afstand van de betreffende installatie. Ook dient het maximale geluiddrukniveau ingevuld te worden dat optreedt op de betreffende werkplek waar zich tijdens het in werking zijn van de installatie werknemers zullen bevinden. Daarnaast dient op de Noise Data Sheets het akoestisch bronvermogen (SWL = Sound Power Level) ingevuld te worden.  Het meten van het akoestisch bronvermogen van een installatie is in de meeste gevallen niet eenvoudig en vereist specifieke kennis van de akoestiek en ervaring met het uitvoeren van geluidmetingen. De installaties voor de offshore industrie hebben vaak aanzienlijke afmetingen en worden vaak gebouwd in grote hallen, waar storende reflecties in de wanden op kunnen treden. Vanwege de grote afmetingen van de geluidbronnen en mogelijk storende omgevingsfactoren is het bronvermogen meestal niet door middel van een eenvoudige geluidmeting nauwkeurig vast te stellen. Derhalve zal het bronvermogen via een meer specialistische methode bepaald moeten worden.

Eén van de meest nauwkeurige methoden om het akoestisch bronvermogen van een geluidbron te bepalen is beschreven in de ISO 3744 norm. Volgens deze methode worden er metingen verricht op diverse meetposities verdeeld over een denkbeeldig meetoppervlak rondom de betreffende geluidbron. Aan de hand van deze metingen kan het akoestisch bronvermogen op nauwkeurige wijze berekend worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de (grote) afmetingen van de geluidsbron en eventuele storende omgevingsfactoren.

AV-Consulting heeft ruime ervaring met het bepalen van het akoestisch bronvermogen volgens de ISO 3744 norm en het invullen van Norsok Noise Data Sheets.

NEN-EN-ISO 9614-1, NEN-EN-ISO 9614-2 en NEN-EN- 9614-4

De ISO-3744 voor het bepalen van het geluidsvermogen gaat uit van geluiddrukmetingen. De ISO-9614 gaat uit van van het meten van de geluidsintensiteit loodsrecht op het meetoppervlak, deze methode geeft een grotere nauwkeurigheid voor het bepalen van het geluidsvermogen van een geluidsbron maar vereist ook duurdere apparatuur (geluidsintensiteitanalyzer) om de metingen te verrichten. Het voordeel van deze methode is dat deze uitermate geschikt zijn voor metingen in het veld waarbij andere geluidsbronnen aanwezig zijn.

Geluidsmeting NORSON volgens ISO 9614

Geluidsmeting NORSON volgens ISO 9614