home
akoestisch onderzoekAkoestisch onderzoek
industrielawaaiRapport wet mileubeheer
industrielawaaiIndustrielawaai
horecalawaaiHorecalawaai
weg- railverkeersklawaaiWeg -Railverkeerslawaai
recreatielawaaiRecreatielawaai
recreatielawaaiRapport wet geluidhinder
geluidsisolatie berekeningGeluidsisolatie berekening
Akoestisch rapport BouwbesluitAkoestisch rapport Bouwbesluit
Wet Ruimtelijke Ordening Wet Ruimtelijke Ordening
archeologie onderzoekArcheologisch onderzoek
bodemonderzoekBodemonderzoek
watertoetsWatertoets
eco-scanECO- scan
eco-scanRuimtelijke onderbouwing
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteitsonderzoek
Plan- bouwschade beoordelingPlan- bouwschade beoordeling
Niet Geëxplodeerde ExplosievenNiet Geëxplodeerde Explosieven
bouwplannen / bouwvergunningBouwplannen / Bouwvergunning
bouwakoestiekBouwakoestiek / bouwfysica
geluidsisolatieGeluidsisolatie
asbestonderzoekAsbestonderzoek
bouwlawaaiBouwlawaai
ruimteakoestiekRuimteakoestiek
onbemand trillingsonderzoekOnbemande trillingsmetingen
arbo onderzoekArbo onderzoek
Geluid op de werkplekGeluid op de werkplek
trillingen op de werkplekTrillingen op de werkplek
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteistonderzoek
luchtonderzoekLuchtonderzoek
stofonderzoekStofonderzoek
geuronderzoek, geurhinderGeuronderzoek, geurhinder
geluidsisolatieGeluidsisolatie
milieuvergunningMilieuvergunning
milieukundige begeleidingMilieukundige begeleiding
akoestisch onderzoekAkoestisch onderzoek
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteitsonderzoek
lichtonderzoekLichtonderzoek, lichthinder
geluidsisolatieGeluidsisolatie
overige dienstenOverige diensten
projectmanagmentProjectmanagement
juridsiche zakenJuridische zaken
milieuadviesMilieuadvies
trillingsonderzoek (schade en/
of hinderTrillingsonderzoek (schade en/
          of hinder
 
Arbo onderzoek

Arbo onderzoek. Risico Inventarisatie en Evaluatie Trillingen op de werkplek

Trillingen op de werkplek
Nederlandse bedrijven die werken met trilling-veroorzakende apparatuur moeten met ingang van 1 juli 2005 van elke trillingsbron bepalen wat de trillingsintensiteit cq trillingssterkte is en hoe ermee dient te worden gewerkt. Voor bepaalde trillingen is een maximale veilige werktijd per dag vastgesteld. Hierbij wordt naar een balans gezocht tussen vorm en norm om claims wegens beroepsgerelateerde ziekten te voorkomen. Veel chauffeurs van heftrucks, verreikers, HLOP's en MPT's staan in hun werk bloot aan handarm trillingen en lichaamstrillingen. Voor handarm trillingen geldt als actiewaarde een trillingsniveau van 2,5 [m/s²] en voor lichaamstrillingen een actiewaarde van 0,5 [m/s²] gemiddeld over een 8 uur durende werkdag.

Op basis van de technische informatie van de diverse machines kan vooraf worden bepaald of het noodzakelijk is om een trillingsonderzoek in te stellen naar de in situ optredende trillingsniveaus op de werkplekken. Op basis van de aldus verkregen meetgegevens kan bepaald worden of aan de grenswaarde wordt voldaan en of er maatregelen te treffen zijn teneinde de trillingen terug te brengen tot een acceptabel niveau.

Het verrichten van trillingsmetingen door AV-CONSULTING B.V. vindt plaats met behulp van precisie trillingsapparatuur van Larson en Davis en SVANTEK, conform de ISO-standaard 2631 voor handarm trillingen en 5349 voor lichaamstrillingen tijdens de diverse werkzaamheden. Bent u geinteresseerd in een offerte voor een trillingsonderzoek op de werkplek in het kader een ARBO onderzoek of risico inventarisatie waarbij trillingen en geluid een belangrijk aandachtspunt zijn neemt u dan contact op met een van onze specialisten op dit gebied. Wij hebben bij diverse grote internationale bedrijven deze onderzoeken - naar tevredenheid - uitgevoerd.

Voor meer info raadpleeg onze informatie rubriek over trillingen

 
AV-CONSULTING B.V. ® Arbo onderzoek
Postbus 705 | 2800 AS Gouda T. 0182 - 35 2311 |
sitemap | disclaimer