Bodemonderzoek

Hier vindt u informatie van derden m.b.t. tot bodemonderzoek en bodemsanering.

Bodemonderzoek Vooronderzoek NVN-5725 en verkennend onderzoek volgens NEN-5740 en Bodemsanering. Het historisch onderzoek vormt de basis voor het onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. Activiteiten die vroeger op de betreffende locatie hebben plaatsgevonden vormen een goede indicatie welke bodemkwaliteit er in situ aangetroffen kan worden. De NVN 5725 beschrijft de wijze waarop het vooronderzoek (historisch onderzoek) uitgevoerd moet worden. Op grond van het historische vooronderzoek kan de strategie voor het vervolg onderzoek bepaald worden. Welke locaties zijn verdacht en welke niet. Voor een vooronderzoek wordt gebruik gemaakt van de dossiers die bij de overheid aanwezig zijn betreffende het perceel waar de bodemkwaliteit van onderzocht moet worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de gemeentelijke en provinciale archieven, luchtfoto’s en kaartmateriaal. Voor het vooronderzoek naar de bodemkwaliteit wordt ondermeer gebruik gemaakt van diverse archieven. Een kleine opsomming van onderzoek is hieronder weergegeven.

  • Oriënterend onderzoek
  • Vooronderzoek, historisch onderzoek NEN 5725
  • Verkennend onderzoek NEN 5740
  • Saneringsonderzoek
  • Asbestonderzoek NEN 5707
  • Nader bodemonderzoek NEN 5755

Wenst u een vrijblijvende offerte te ontvangen voor een bodem onderzoek neem dan vrijblijvend contact met ons op Bel. 0182-352311 of stuur een e-mail met daarin de locatie gegevens en de plannen die u wilt realiseren.

Bodemonderzoek bij Bedrijven
Bodemonderzoek bij Bedrijven
Html infobestanden bodem. Let op! Sommige downloads kunnen verouderd zijn. Controleer derhalve altijd op actualiteit.
– Vooronderzoek NVN-5725
– Verkennend bodemonderzoek NEN-5740

– Bodemsanering
Pdf downloads
blootstellingsmodellen.pdf
bodemverontreiniging.pdf
onderzoekgroning.pdf
risicos.pdf