Juridisch advies geluid trillingen

Juridisch advies geluid trillingen, procedures Omgevingswet en Omgevingsplan

Juridisch advies geluid trillingen
Juridisch advies geluid trillingen

Juridisch advies inzake geluid en trillingen. C.q. Akoestisch onderzoek en Trillingsonderzoek.
Ondernemers en particulieren worden steeds vaker geconfronteerd met de oprukkende woningbouw door de toenemende druk op de woningmarkt. Bedrijven komen vervolgens in de knoop met hun milieuvergunning en bewoners worden geconfronteerd met hinder.

Vooral op het gebied van geluid- en geurhinder gaat veel mis bij nieuwe bestemmingsplannen. Door oprukkende woningbouw worden bedrijven langzaam maar zeker voor een voldongen feit gesteld doordat men niet meer kan uitbreiden of men wordt geconfronteerd met nieuwe buren, die hun verworfen recht gaan halen bij de Raad van State.

Juridische zaken 01AV-CONSULTING B.V. heeft ruime ervaring bij de begeleiding en het voeren van juridische procedures in het kader van de Omgevingswet, Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) Dit geldt op het gebied van administratief recht als op het gebied van het civiel recht. Voor het civiel recht wordt gebruik gemaakt van een drietal gespecialiseerde advocaten welke op het scherpst van de snede uw zaak weten te behartigen en uw rechten weten te waarborgen. Wij voeren deze procedures niet alleen voor bedrijven maar ook voor particulieren.

Ervaring met juridische zaken, procedures

  • Zeer ruime ervaring met Juridische zaken, procedures bij Raad van State (30 jaar);
  • Het opstellen van bezwaarschriften en pleitnota’s;
  • Het weren van oprukkende woningbouw;
  • Het mogelijk maken van woningbouw en het oplossen van problemen;
  • Het voorbereiden en begeleiden van civiele procedures;
  • Het aandragen van technisch/juridische bouwstenen voor advocaten;
  • Het bijhouden van jurisprudentie van specialistische thema’s;
  • Second Opinions.