Akoestisch Onderzoek Op- en overslag

Akoestisch Onderzoek, Geluidsonderzoek of Trillingsonderzoek bij op- en overslag bedrijven. AV-Consulting BV Raadgevende Ingenieurs verricht deze onderzoek voor meer dan 30 jaar, dus we hoeven niet meer opnieuw het wiel uit te vinden om u te helpen bij uw vergunningaanvraag of melding of het oplossen van problemen met de omgeving.  Wij hebben waarschijnlijk de meest geavanceerde apparatuur, software en instrumenten of uw sober doch doelmatig te adviseren / helpen. De meeste situaties hebben we al een keer meegemaakt in de afgelopen 30 jaar dat ons bedrijf bestaat.  Bent u geïnteresseerd in informatie of een offerte neem dan telefonisch contact met ons op, Bel.: 0182-352311.

Op- en overslag enAkoestisch Onderzoek c.q.  Geluidsonderzoek. Hieronder een kleine greep van op- en overslagbedrijven waarvoor wij een Akoestisch onderzoek hebben uitgevoerd volgens de Handleiding Industrielawaai en Vergunningverlening (HRMI).  Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring in het verrichten van Akoestisch Onderzoek en hulp voor scheepswerven bij het verkrijgen van de milieuvergunning c.q. een melding ingevolge het Activiteitenbesluit.

Een geluidsmeting / geluidsonderzoek / akoestisch onderzoek bij een op- en overslag bedrijf vindt plaats volgens de Handleiding Meten en Reken Industrielawaai (HRMI) hierin zijn diverse reken- en meetmethoden beschreven hoe een akoestisch onderzoek uitgevoerd moet worden. Bij het onderzoek worden er geluidsmetingen verricht met precisie geluidmeetapparatuur van Bruel & Kjaer of NTI, SVANTEK of RION die voldoen aan klasse-1 volgens IEC-61672-3 : 2013. Deze meetapparatuur is gekalibreerd volgens de norm IEC-61672-3: 2013. Voor het onderzoek vindt er een gesprek en inventarisatie plaats waarbij wij met u de activiteit bepalen binnen uw bedrijf, op basis hiervan wordt de bedrijfsduur van de diverse geluidsbronnen bepaald en ingevoerd in een rekenmodel zoals SoundPLAN en GeoMilieu. In een akoestisch rekenmodel wordt een drie dimensionale simulatie van de werkelijkheid gemaakt van alle gebouwen, wegen, geluidsabsorberende vlakken en geluidsreflecterende vlakken etc. Vervolgens kunnen hiermee berekeningen worden verricht en/of maatregelen worden berekend zoals geluidsdempers, geluidsschermen of andere geluidreducerende maatregelen. De resultaten worden vervolgens gerapporteerd in een rapport wat bij de melding of aanvraag ingediend kan worden.

Bedrijf Plaats Adviezen
Bos en Zn. B.V. Moordrecht Akoestisch onderzoek
C. Visser Zand- en Grindhandel Bergambacht
Fa. J. Bos & Zn. Moordrecht
Gebr. Olieman Reeuwijk
L. de Jong B.V. Rotterdam Geluidsonderzoek
Meeuwenoord vervoer B.V. Noordwijker-hout
Hatramo B.V. Moerdijk
Bol B.V. Maassluis
Frans de Wit B.V. Moerdijk
Morcon Terminal B.V. Moerdijk Geluid- en Trillingsonderzoek
MNO-Vervat B.V. Rotterdam
MNO-Vervat  Rotterdam
Hatramo Stevedoring B.V. Moerdijk
Vollering B.V. Pijnacker
Speksnijder VOF Rotterdam
Morcon Terminal B.V. Moerdijk Geluid- en trillingsonderzoek
Vopak Terminal Vlissingen BV Nieuwendorp Akoestisch onderzoek
Overslagbedrijf Speksnijder VOF Alphen aan de Rijn Akoestisch onderzoek
Zijderlaan Waspik BV Waspik Industrielawaai
Trillingsmeter / FFT Analyzer
Trillingsmeter / FFT Analyzer