Trillingsprognose Heiwerkzaamheden

Trillingsprognose Heiwerkzaamheden. Er kunnen door heiwerkzaamheden of het intrillen van damwanden trillingen komen. Veel bouwwerken zijn niet expliciet ontworpen om trillingen op te nemen, waardoor er kans op schade bestaat, een en ander afhankelijk van de aard en de constructiewijze van het bouwwerk en de aard, de sterkte en de frequentie van de trillingen. Daar verificatie van de belasting op gebouwen door trillingen in relatie tot het incasseringsvermogen van bouwwerken in bepaalde gevallen wenselijk is, is in 1993 door de Stichting Bouw Research (SBR) een richtlijn (nr. 1) opgesteld voor het meten en beoordelen van schade aan bouwwerken door trillingen. In augustus 2002 is de SBR-richtlijn 1 vervangen door de SBR-richtlijn A: ‘Schade aan Gebouwen’. Met de AVCMonitoring worden de trillingen vanwege heiwerkzaamheden gemonitoord en bewaakt. Volledig automatisch.

Trillingsmetingen en prognose heien en intrillen
Trillingsprognose Heiwerkzaamheden of andere trillingen zoals explosies bij defensie

Hieronder is een tabel gegeven met de dominante frequenties van trillingsbronnen.

TrillingsbronSoort trillingDominante frequentie (Hz)
Heien van palenHerhaald kortdurend5-25
Trillen van damplankenTril frequentie (1200-2300 toer/min) Continu20-40
VerkeerHerhaald kortdurend5-20

Zeer indicatief kan aangehouden worden dat op een afstand van minder dan 15 meter van de heistelling rekening gehouden moet worden met een kans op schade ten gevolge van het heien. Dat betekent niet dat op grotere afstanden geen schade of hinder kan optreden! Zelfs op een afstand van 100 [m] van een heistelling kunnen trillingen voelbaar zijn in een gebouw. Door de trillingen zorgvuldig te monitoren kan schade en hinder worden voorkomen.

Ons bureau kan trillingsprognoses verrichten ten gevolge van diverse trillingsbronnen zoals heiwerk, intrillen van damwanden, trillingen door zwaar verkeer etc. Voor de metingen hebben wij diverse meetapparatuur zoals ondermeer door ons ontwikkelde SBR-Trillingsmeter. Daarnaast heeft ons bureau de beschikking over een ISO-17025 kalibratie-lab, voor het verrichten van kalibraties van trillingsmeters en geluidsmeters. Wij verrichten trillingsmetingen bij heiwerk maar ook nano-trillingsmetingen in kerncentrales, trillingsmetingen aan helikopters, trillingsprognoses bij heien, bij medische toepassingen of vanwege treinen etc.