Akoestisch Onderzoek Afvalverwerkers

Akoestisch Onderzoek en Trillingsonderzoek voor Afvalverwerkende bedrijven (kleine selectie).

Een geluidsmeting / geluidsonderzoek / akoestisch onderzoek bij afvalverwerking vindt plaats volgens de Handleiding Meten en Reken Industrielawaai (HRMI) hierin zijn diverse reken- en meetmethoden beschreven hoe een akoestisch onderzoek uitgevoerd moet worden. Bij het onderzoek worden er geluidsmetingen verricht met precisie geluidmeetapparatuur van Bruel & Kjaer of NTI, SVANTEK of RION die voldoen aan klasse-1 volgens IEC-61672-3 : 2013. Deze meetapparatuur is gekalibreerd volgens de norm IEC-61672-3: 2013. Voor het onderzoek vindt er een gesprek en inventarisatie plaats waarbij wij met u de activiteit bepalen binnen uw bedrijf, op basis hiervan wordt de bedrijfsduur van de diverse geluidsbronnen bepaald en ingevoerd in een rekenmodel zoals SoundPLAN en GeoMilieu. In een akoestisch rekenmodel wordt een drie dimensionale simulatie van de werkelijkheid gemaakt van alle gebouwen, wegen, geluidsabsorberende vlakken en geluidsreflecterende vlakken etc. Vervolgens kunnen hiermee berekeningen worden verricht en/of maatregelen worden berekend zoals geluidsdempers, geluidsschermen of andere geluidreducerende maatregelen. De resultaten worden vervolgens gerapporteerd in een rapport wat bij de melding of aanvraag ingediend kan worden.

Bedrijf Plaats Adviezen
Van Gansewinkel Nederland B.V. Eindhoven Trillingsonderzoek
Gebr. Scholten Beverwijk Akoestischonderzoek
Litjens Beheer Uden Geluidsonderzoek
Belas Boekel B.V. Boekel Geluidsmetingen
Van Leeuwen Containers Katwijk Geluidmetingen
Van der Schee BV Goudswaard Aakoestisch onderzoek
Van Gansewinkel B.V. Vlaardingen Akoestisch
rapport
Wagenaars B.V. Den Bosch Akoestische rapportage
Groenrecycling Voorschoten Voorschoten Controle geluidseisen
Van der Elst Diemen Geluidsmetingen
Van Gansewinkel B.V. Katwijk Milieuvergunning, geluid
Gebr. Aldenzee Deurne Akoestisch
rapport
Astra Containers B.V. Katwijk Geluidsonderzoek
Gebr. van der Putten Noordwijk
overheid Valkenburg Valkenburg Z-H
Kluivers Recycling B.V. Leiderdorp
Argentia B.V. Moerdijk Akoestisch
rapport
Belas Boekel B.V. Boekel
Van Thiel B.V. Bernheze
Val B.V.  Heusden  Geluid, geur, luchtonderzoek
Van Thiel B.V. Bergheze Geluidsmetingen
Gebr. van de Putten B.V. Noordwijk Geluid- en trillingsonderzoek
Val B.V.  Heusden Geuronderzoek
Val B.V.  Heusden Bodemonderzoek
Val B.V.  Heusden  Wm-aanvraag
Van Oort Volkel Trillingsonderzoek
H. Wagenaars Holding B.V. S-HERTOGENBOSCH Luchtonderzoek, fijnstof
Auto- en Recycling Nederland Amsterdam Akoestisch onderzoek
Amstelkring Wilnis B.V. Amstelhoek Industrielawaai, geluid
Bemmel Container Service Harmelen Industrielawaai , geluid
Methorst Milieu Scherpenzeel Industrielawaai
Sims Recycling Solutions Eindhoven Trillingsonderzoek
GMB Afvalwaterservice Opheusden Industrielawaai
Sortiva Alkmaar (scheidt en sorteert afvalstoffen) Alkmaar Trillingsonderzoek
Dikker B.V. (specialist voor zand, grind, containers, afvalverzameling en megamix mortels) Veldhoven Luchtkwaliteitsonderzoek
Van Gansewinkel Vlaardingen Geluidsmeting
Methorst Milieu (afvalverwerker) Scherpenzeel
Afval verwerking en Akoestisch Onderzoek
Afval verwerking en Akoestisch Onderzoek