Ruimteakoestiek

Akoestiek

Ruimte akoestiek of zaal akoestiek houdt zich bezig met het gedrag van geluid binnen een ruimte. Het gedrag van geluid binnen een ruimte is onder andere afhankelijk van de vorm en grootte van die ruimte en van het totale absorberende oppervlak dat in de ruimte aanwezig is.

In woningen, onderwijsgebouwen, vergaderruimtes en kantoorgebouwen is vooral de nagalmtijd en de spraakverstaanbaarheid binnen een ruimte belangrijk. De nagalmtijd wordt bepaald door te meten hoe lang het duurt voordat een bepaald geluid (roze ruis) met bijvoorbeeld 60 dB is afgezwakt binnen een ruimte. Is deze nagalmtijd te lang, dan heeft dat direct gevolgen voor de spraakverstaanbaarheid binnen deze ruimte. De spraakverstaanbaarheid in een ruimte is te verbeteren door het aanbrengen van absorberende materialen op de juiste plaatsen in deze ruimte.

Ook de diffusiteit van het geluid in een zaal speelt een rol. Er wordt in de meeste gevallen naar gestreefd om een zo homogeen mogelijk geluidsveld te krijgen binnen een ruimte. De homogeniteit van het geluidsveld is afhankelijk van de manier waarop het geluid door de wanden gereflecteerd wordt.

AV-CONSULTING B.V. kan met behulp van een roze ruis generator de nagalmtijd van een ruimte meten en aanbevelingen doen met betrekking tot het verbeteren van de spraakverstaanbaarheid. Ook kunnen wij aanbevelingen doen met betrekking tot de diffusiteit van het geluidsveld binnen een ruimte.