Milieuadvies Omgevingswet

Milieuadvies
Milieuadvies voorbereidingen

Hulp bij Omgevingsvergunning (Omgevingswet)

Milieuadvies is een breed begrip en kan betrekking hebben op het enkel zorgvuldig invullen van het vergunningsaanvraagformulier tot het verrichten van detail onderzoek op de verschillende deel gebieden zoals daar zijn.

1. bodem
Meer over onze
activiteiten m.b.t bodemondezoek

Meer informatie over bodem

2. archeologie

Meer over onze activiteiten m.b.t archeologisch onderzoek

3. geluid

Meer over onze activiteiten m.b.t akoestisch onderzoek
Meer informatie over geluid

4. trillingen

Meer over onze activiteiten m.b.t trillingsonderzoek
Meer informatie over trillingen

5. lucht
Meer over onze activiteiten m.b.t luchtondezoek
Meer informatie over lucht

6. licht
Meer over onze activiteiten m.b.t lichtondezoek


7. geur
Meer over onze activiteiten m.b.t geurondezoek
Meer informatie over geur

8. stof
Meer over onze activiteiten m.b.t stofondezoek

9. water
Meer over onze activiteiten m.b.t watertoets
Meer informatie over water

10. ecologie
Meer over onze activiteiten m.b.t eco-scan


11. afvalstromen mileu
Meer over onze activiteiten m.b.t mileuondezoek

Over deze verschillende deelgebieden treft u op onze website informatie, advies en toelichting aan in de vorm veelal een korte omschrijving wat het deelgebied behelst en onder de knop informatie in de vorm van pfd-files veelal gedetailleerde informatie.

AV-CONSULTING is van oudsher gespecialiseerd in de hinder thema’s uit de Omgevingswet zoals, akoestisch onderzoek, trillingsonderzoek, geuronderzoek, luchtonderzoek, stofonderzoek. Veelal worden er prognose onderzoek verricht bij nieuwe ontwikkelingen met behulp van geografische rekenmodellen zoals Geonoise, Geoaire, Stacks en andere gespecialiseerde software. In situ metingen worden verricht met gespecialiseerde apparatuur.

Met name op het gebied van geluid- en trilling heeft ons bureau ruim 35 jaar ervaring en expertise opgedaan.

Milieuadvies Omgevingswet
Milieuadvies Omgevingswet