Projectmanagement

Projectmanagement / Omgevingsadvies

Projectmanagement. Bij grote projecten zoals bedrijfsverplaatsing, bouwprojecten, infrastructurele aanpassingen, geluidsisolatieprojecten en diverse saneringsprojecten is een deskundige begeleiding van het project onontbeerlijk. AV-CONSULTING B.V. kan dergelijke projecten van begin tot eind voor u begeleiden. Wij leiden de organisatorische, wettelijke en eventueel juridische aspecten van het project in goede banen en zorgen ervoor dat het project zo soepel mogelijk kan verlopen. Door onze uitgebreide kennis en ervaring van meer dan 30 jaar en onze contacten met overheden zijn wij in staat om elk project tot een goed eind te brengen. Goed projectmanagement is hierbij noodzakelijk vanaf het begin van het project.

Wij hebben de meeste situatie al een keer meegemaakt en/of opgelost dus u profiteert van de ervaring die wij hebben opgedaan bij gelijksoortige problemen bij vergelijkbare situaties. AV-CONSULTING helpt u verder met uw plannen. Sober en Doelmatig.

Naast het projectmanagement bij het omgevingsadvies kunnen wij u helpen met alle onderzoeken die hierbij noodzakelijk zijn waarbij wij letten op de innerlijke consistentie van de diverse onderzoeken en bijvoorbeeld een vergunningsaanvraag om projecteisen. Wij hebben specialisten op het gebied van geluidsonderzoek, trillingsanalyse en metingen, lichtonderzoek en lichtmetingen, luchtkwaliteitsonderzoek, stikstof depositie etc. Wij maken hierbij gebruik van diverse software pakketten. AV-Consulting is waarschijn het enigste ingenieursbureau in Nederland dat alle rekenmodules heeft van het internationale sofware pakket SoundPLAN naast het in Nederland gebruikelijke software pakket GeoMilieu. Wij zijn gevestigd onder de rook van Rotterdam maar verrichten onderzoek en projectmanagement in de gehele randstad.  Wij beschikken over een zeer uitgebreid scala aan specialistisch meetapparatuur van geluidsdruk, geluidsintensiteit, lux- en lumen metingen, binnen klimaatmetingen COx metingen, trillingsmetingen, versnellingsmetingen, geluidsmonitoring en trillingsmonitoring etc.

Heeft u een project waarbij u ons specialisme kunt gebruiken neem dat vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvend inventariserend gesprek.

Projectmanagement en Akoestisch Onderzoek en Rapport
Akoestisch Onderzoek en Rapport
Projectmanagement en Luchtonderzoek
Projectmanagement en Luchtonderzoek