Geluidsonderzoek Veevoederbedrijf

Geluidsonderzoek Veevoederbedrijf
Geluidsonderzoek Veevoederbedrijf

Geluidsonderzoek Veevoederbedrijf. Hieronder een aantal bedrijven  in de veevoeder industrie waarvoor wij een Akoestisch Onderzoek c.q. Geluidsonderzoek hebben uitgevoerd. Voor een onderzoek bij een vergunningaanvraag Omgevingsvergunning of een melding ingevolge het Besluit kwaliteit leefomgeving wordt gebruik gemaakt van de Handleiding Meten en Reken Industrielawaai (HRMI 99) c.q. de module industrielawaai uit de Omgevingsregeling conform de Omgevingswet. Hierin is beschrijven op welke wij het geluidsonderzoek verricht dient te worden en aan welke eisen het Akoestisch rapport dient te voldoen.  Bij het verrichten van een geluidsonderzoek wordt gebruik gemaakt van een rekenmodel bijvoorbeeld GeoMilieu of SoundPLAN. Dit zijn 3 dimensionale simulaties van de omgeving waarin de geluidsbronnen die zijn gemeten worden geplaatst. De geluidsbronnen worden in situ gemeten met geluidsmeetapparatuur dat voldoet aan nauwkeurigheidsklasse 1 volgens IEC 61672-1 : 2013. Wij maken hierbij gebruik van meetapparatuur van Bruel & Kjaer, RION en NTI. Onze meetapparatuur wordt regelmatig gecalibeerd in ons ISO 17025 kalibratie laboratorium.

Hieronder een klein opsomming van veevoederbedrijven waarvoor AV-Consulting een Akoestisch onderzoek  heeft verricht. 

Bedrijf Plaats Adviezen
Van Eck Veevoeders Harmelen Akoestisch onderzoek
Vulto Mengvoeders B.V. Schalkwijk Geluidsonderzoek
Gebr.Teurlings B.V. Waalwijk  
Fourage handel De Lange BV De Weere Geluidsonderzoek
Six BV Oudewater  
C.A.V. De Wieringermeer Slootdorp `
Fouragehandel J. de Jong Stolwijk Akoestisch onderzoek
Geluidsondezoek bij Veevoeder en Diervoeder bedrijven
Geluidsonderzoek Veevoederbedrijf

Geluidsonderzoek Veevoeder / Dierenvoerder Industrie