Geluidsonderzoek Overheid en Gezondheidszorg

Milieuadvies, Geluidsonderzoek, Akoestisch Onderzoek en Trillingsmeting. Hieronder een aantal bedrijven in de zorg die wij hebben geholpen bij het verrichten van allerlei onderzoek in het verkrijgen van een milieuvergunning, een melding ingevolge het activiteiten besluit c.q. te voldoen aan de eisen uit het arbo besluit.  Bent u geïnteresseerd in onze deskundigheid op het gebied van geluid, trillingen en licht neem dan contact met ons op voor vrijblijvend advies. Ook voor een offerte kunt u contact met ons opnemen Bel. 0182-352311.

Een geluidsmeting / geluidsonderzoek / akoestisch onderzoek bij een zorginstelling /ziekenhuis vindt plaats volgens de Handleiding Meten en Reken Industrielawaai (HRMI) hierin zijn diverse reken- en meetmethoden beschreven hoe een akoestisch onderzoek uitgevoerd moet worden. Bij het onderzoek worden er geluidsmetingen verricht met precisie geluidmeetapparatuur van Bruel & Kjaer of NTI, SVANTEK of RION die voldoen aan klasse-1 volgens IEC-61672-3 : 2013. Deze meetapparatuur is gekalibreerd volgens de norm IEC-61672-3: 2013. Voor het onderzoek vindt er een gesprek en inventarisatie plaats waarbij wij met u de activiteit bepalen binnen uw bedrijf, op basis hiervan wordt de bedrijfsduur van de diverse geluidsbronnen bepaald en ingevoerd in een rekenmodel zoals SoundPLAN en GeoMilieu. In een akoestisch rekenmodel wordt een drie dimensionale simulatie van de werkelijkheid gemaakt van alle gebouwen, wegen, geluidsabsorberende vlakken en geluidsreflecterende vlakken etc. Vervolgens kunnen hiermee berekeningen worden verricht en/of maatregelen worden berekend zoals geluidsdempers, geluidsschermen of andere geluidsreducerende maatregelen. De resultaten worden vervolgens gerapporteerd in een rapport wat bij de melding of aanvraag ingediend kan worden.

Bedrijf Plaats Adviezen
Gemeente Epe Epe Lichtonderzoek
Provincie Limburg Maastricht Trillingen
Milieudienst Noord West Utrecht Breukelen Horecalawaai
Gemeente Edam-Volendam Edam Luchtkwaliteitsonderzoek
Gemeente Zaltbommel Zaltbommel Onderzoek trillingen
Gemeente Leidschendam-
Voorburg
Voorburg Akoestisch onderzoek
Gemeente Bussum Bussum Industrielawaai
Gemeente Rijnwoude Hazerswoude-Rijndijk Akoestisch onderzoek
Gemeente Schoonhoven Schoonhoven
Gemeente Uden Uden
Milieudienst Zuid Holland Zuid Dordrecht Milieuadvies
Gemeenteterrein Heldringstraat 6 Maassluis
Gemeente Haarlem Haarlem
Brandweer Nieuwerkerk Akoestisch Onderzoek
Klinkerbergerplas Sassenheim
Brandweer Woerden Woerden
Gemeente Valkenburg Valkenburg Z-H
Duin en Bollenstreek B.V. Katwijk
Gemeente Jacobswoude Jacobswoude
Gemeente Dongen Dongen
Gemeente Moerdijk Moerdijk
Provincie Noord-Brabant Den Bosch
IGOR Rijnwoude Geluidssaneringsprojecten
Antonius IJsselmonde Rotterdam Geluid en Trillingsonderzoek
Provincie Zuid-Holland Den Haag
Brandweer Nederlek Nederlek
Groene hart ziekenhuis Gouda Geluidsonderzoek
Groene hart ziekenhuis Gouda Luchtonderzoek
Groene hart ziekenhuis Gouda Lichtonderzoek
Milieudienst Midden-Holland Gouda Trillingsonderzoek
Gemeente Gemert Gemert-Bakel
Milieudienst Midden-Holland Gouda
Milieudienst Zuid-Holland-Zuid Dordrecht Geluidadviezen
Gemeente Nederlek Nederlek
Gemeente Ter Aar Ter Aar
Kinderdagverblijf Leiden Bouwakoestiek
Gemeente Maassluis Maassluis Arbo-geluidmetingen
Rijnlands Zeehospitium Katwijk
Gemeente Maassluis Maassluis Verkeerslawaai
Bedrijfsterrein Bemmer Laarbeek WRO-advies
Gemeente Rijnwoude Rijnwoude Controle metingen 
Rijnstreekberaad Alphen a/d Rijn
Gemeente Boskoop Boskoop
Gemeente Nederlek Nederlek Bouwfysica
Milieudienst Midden-Holland gouda Luchtverontreiniging
Gemeente Nederlek Nederlek
Gemeente Gouda Gouda
Gemeente Reeuwijk Reeuwijk
Gemeente Westland Naaldwijk
Gemeente Westland Naaldwijk
Gemeente Gouda Gouda Asbest onderzoek
Gemeente Nederlek Nederlek
Gemeente Nederlek Nederlek
Gemeente Gouda Gouda
Gemeente Nederlek Nederlek Bodemonderzoek
Gemeente Nederlek Krimpen a/d Lek
Brandweer Waddinxveen Waddinxveen Industrielawaai
Milieudienst Noord-West Utrecht Breukelen second opinion onderzoek
Gemeente Gouda Gouda Geluidsadviezen
Gemeente Liemier Nieuwveen Geluidmetingen sportcomplex
Sanquin Bloedbank Regio Zuidwest Rotterdam Industrielawaai
Gemeente Zijpe Schagerbrug Geuronderzoek Baggerdepot
Spaarneziekenhuis Hoofddorp Lichthinder onderzoek
Groene Hart Ziekenhuis Gouda Lichthinder onderzoek
– Akoestisch onderzoek
Rijkswaterstaat Utrecht Akoestisch onderzoek
Gemeente Liesveld Liesveld Archeologischonderzoek / Eco-scan
Oosterschelde Ziekenhuis Goes Akoestisch onderzoek
Woningcorporatie Het Oosten Amsterdam Akoestisch onderzoek
Gemeente Zaltbommel Zaltbommel Trillingsonderzoek
Spaarne Park BV Hoofddorp Lichtmetingen
Provincie Utrecht Utrecht Akoestisch onderzoek
Elfde Provincie Akoestisch onderzoek / luchtonderzoek
Gemeente Bergambacht Bergambacht Akoestisch onderzoek
Gemeente Leidschendam-Voorburg Leidschendam Maatregelen Nagalm
Groene Hart Ziekenhuis Gouda Trillingsonderzoek
Gemeente krimpen a/d IJssel Krimpen aan den IJssel ARBO onderzoek
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Rotterdam Industrielawaai, bodemonderzoek, Eco-effectscan, archeologisch onderzoek, bomeneffectstudie
Gemeente Nieuwkoop Ter Aar Akoestisch onderzoek
Gemeente Apeldoorn Apeldoorn Trillingsonderzoek
Gemeente Utrecht Utrecht Snelheidsmeting, Trillingsmeting
Diaconessenhuis Leiden Leiden Industrielawaai
Gemeente Capelle a/d Ijssel Capelle aan den IJssel ARBO onderzoek
Gemeente Leiden Leiden Blootstellingsonderzoek
Gemeente Soest Soest Trillingsonderzoek
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Heerhugowaard Geluidsmeting
Achmea Vitale Groningen Trillingsonderzoek
Gemeente Heusden Vlijmen Archeologisch onderzoek
Gemeente Haarlemmermeer Haarlemmermeer Trillingsonderzoek
Gemeente Delft Delft Second Opinion Licht
Gemeente Gouda Gouda Scheurmetingen
Gemeente Velsen IJmuiden Wegverkeerslawaai + railverkeerslawaai
Provincie Limburg Maastricht Trillingsonderzoek
Provincie Limburg Maastricht Trillingsonderzoek + aurolex
Gemeente Peel en Maas Panningen Lichthinderonderzoek
Gemeente Bunnik Bunnik Asbestonderzoek
Gemeente Rijnwoude Hazerswoude-Rijndijk Wegverkeerslawaai + Industrielawaai + geluidsreducerende onderbouwing
Ministerie van Defensie Tilburg Lichthinderonderzoek
Gemeente Dongen Dongen Akoestisch rapport
Milieuadvies - Akoestisch Onderzoek Utiliteitsbouw
Milieuadvies – Akoestisch Onderzoek Utiliteitsbouw