Ingenieursbureau AV-CONSULTING B.V. ® probleem oplossers en raadgevende ingenieurs. Wij verrichten specialistisch akoestisch onderzoek voor zowel de bouw, industrie en off shore. Ook verrichten wij fundamenteel onderzoek op het gebied van geluid en trillingen. Wij richten ons tevens op het spanningsveld tussen milieu, geluid, licht, lucht, trillingen en ruimtelijke ordening. Ook verrichten wij onbemande geluidsmetingen en trillingsmetingen met onze Aurolex geluidsmonitoringsysteem en AuroVibe trillingsmonitoring. Door op onderstaande links te klikken krijgt u meer informatie over de betreffende onderzoeken die wij voor u kunnen verrichten.:
Akoestisch Onderzoek
Industrielawaai
Horecalawaai
Bouwlawaai
Rapport wet geluidhinder
Recreatielawaai
Geluidsisolatie berekening
Bouwbesluit Akoestisch Rapport
Industrielawaai
Bepaling geluidvermogen volgens isonorm
Trillingsmetingen
Trillingsmeting SBR richtlijn B
Risico Inventarisatie Geluid op de werkplek
Trillingsmetingen en testen
Trillingen in bruggen, kunstwerken en gebouwen
Bemand trillingsonderzoek
Omgevingsvergunning (WABO)
Archeologisch onderzoek
Bodemonderzoek
Watertoets
ECO – Scan
Luchtkwaliteitsonderzoek
Ruimtelijke onderbouwing
Planschade Risico Inventarisatie
Rapport wet geluidhinder
Checklist goede ruimtelijke onderbouwing
Omgevingsvergunning Bouwplannen / Bouwvergunning
Bouwakoestiek / Bouwfysica
Geluidsisolatie
Ruimteakoestiek
Bouwlawaai
Ruimteakoestiek
Onbemande trillingsmetingen
Arbo onderzoek
Risico Inventarisatie Geluid op de werkplek
Trillingen op de werkplek
Luchtonderzoek en Bestemmingsplan
Stofonderzoek
Geuronderzoek, geurhinder
Omgevingsvergunning
Akoestisch Onderzoek
Luchtkwaliteitsonderzoek
Lichtonderzoek, lichthinder
Overige diensten
Juridische zaken
Plan- bouwschade beoordeling
Milieuadvies
Trillingsonderzoek
Bodemonderzoek Vooronderzoek NVN-5725
Verkennend bodemonderzoek NEN-5740
Algemene Voorwaarden
Via deze link kunt u onze algemene voorwaarden downloaden