Informatie

Hierbij treft u enige informatie aan inzake geluid, trillingen, bodem, licht, lucht en akoestisch onderzoek alsmede diverse wettelijke bepalingen zoals de Wet geluidhinder, Besluit Luchtkwaliteit, SBR-richtlijn voor trillingen, NSVV-richtlijn voor lichtinder, planschade, ruimtelijke onderbouwing bij een projectbesluit ingevolge de nieuwe wet ruimtelijke ordering etc. Deze normen, wetsteksten en algemene informatie hebben betrekking op het werkgebied van AV-CONSULTING B.V. AV-Consulting BV is gespecialiseerd in de zogenaamde verstoringsthemas ingevolge de Wet milieubeheer. Allereerst geluid en akoestisch onderzoek, al onze ingenieurs hebben de Hogere opleiding Akoestiek afgerond in Antwerpen of Amsterdam, geluid is onze specialisatie, wij hebben bewezen problemen op te kunnen lossen op dit vakgebied waar andere hele grote ingenieursbureau niet meer uit kwamen. Anders belangrijke aandachtsgebieden zijn luchtonderzoek, trillingsondezoek en lichtonderzoek. Deze specialisaties zijn verklaarbaar vanuit de fysica. Het zijn alle maal themas waarbij kennis van de fysica, meten, rekenen en modelleren van belang zijn. br>
Heeft u behoefte aan meer informatie of een persoonlijk advies, dan kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs. Zij zullen u graag vrijblijvend te woord staan en van de juiste informatie voorzien. 

Hiernaast treft u een aantal verwijzingen aan die u verder leiden naar de informatie die u zoekt. Onder de knop Links treft u een aantal doorverwijzingen naar wellicht voor u interessante internetsites.

Het gebruik van de informatie op deze site is volledig voor eigen risico en mag alleen vermenigvuldigd worden na toestemming van de betreffende instantie en/of auteur.
Informatie vergaren

Informatie vergaren over geluid, licht, lucht en trillingen