Informatie

Informatie

Hierbij treft u enige informatie aan inzake geluid, trillingen, bodem, licht, lucht en akoestisch onderzoek alsmede diverse wettelijke bepalingen zoals de Wet geluidhinder, Besluit Luchtkwaliteit, SBR-richtlijn voor trillingen, NSVV-richtlijn voor lichthinder, planschade, ruimtelijke onderbouwing bij een projectbesluit ingevolge de nieuwe wet ruimtelijke ordering etc. Deze normen, wetsteksten en algemene informatie hebben betrekking op het werkgebied van AV-Consulting BV.

AV-Consulting BV. is gespecialiseerd in de zogenaamde verstoringsthema’s ingevolge de Wet milieubeheer. Om te beginnen in geluid en akoestisch onderzoek, waarin onze ingenieurs de Hogere Cursus Akoestiek hebben afgerond aan de universiteit te Antwerpen of de hogeschool Amsterdam.  Wij hebben bewezen uitdagende en ingewikkelde problemen op te kunnen lossen in ons vakgebied waar andere, soms zeer grote ingenieursbureau’s faalden. Andere belangrijke aandachtsgebieden zijn lucht-, trillings- en lichtonderzoek. Deze specialisaties zijn kwantificeerbaar vanuit de fysica. Bij al deze thema’s komen kennis van de fysica, meten, rekenen en modelleren aan de orde.

Heeft u behoefte aan meer informatie of een persoonlijk advies, dan kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs. Zij zullen u graag en vrijblijvend te woord staan en van de juiste informatie voorzien.

Hiernaast treft u een aantal verwijzingen aan die u verder leiden naar de informatie die u zoekt. Onder de knop Links treft u een aantal doorverwijzingen naar wellicht voor u interessante internetsites.

Informatie vergaren
Kennis vergaren over geluid, licht, lucht en trillingen

Het gebruik van de informatie op deze site is volledig voor eigen risico en informatie en/of afbeeldingen mogen alleen vermenigvuldigd worden na toestemming van de betreffende instantie en/of auteur.