Geluidsonderzoek Drukkerij

Geluidsonderzoek Drukkerij
Geluidsonderzoek Drukkerij – voorbereidingen

Drukkerij. Akoestisch Onderzoek , Geluidsmeting  en Trillingsmeting die wij hebben verricht voor drukkerijen en aanverwante bedrijven. Wij helpen u graag verder bij uw melding ingevolge het Besluit kwaliteit leefomgeving of Besluit activiteiten leefomgeving  en Milieuvergunning.

Geluidsrapport voor de drukkerijen. 
Een Akoestisch onderzoek bij een drukkerij vindt plaats volgens de ‘Meet- en rekenmethode geluid Industrie’ zoals opgenomen in bijlage IVh van de Omgevingsregeling c.q. de Handleiding Meten en Reken Industrielawaai (HRMI) hierin zijn diverse reken- en meetmethoden beschreven hoe een akoestisch onderzoek uitgevoerd moet worden. Bij het onderzoek worden er geluidsmetingen verricht met precisie geluidmeetapparatuur van Bruel & Kjaer of NTI, SVANTEK of RION die voldoen aan klasse-1 volgens IEC-61672-3 : 2013. Deze meetapparatuur is gekalibreerd volgens de norm IEC-61672-3: 2013. Voor het onderzoek vindt er een gesprek en inventarisatie plaats waarbij wij met u de activiteit bepalen binnen uw bedrijf, op basis hiervan wordt de bedrijfsduur van de diverse geluidsbronnen bepaald en ingevoerd in een rekenmodel zoals SoundPLAN en GeoMilieu. In een akoestisch rekenmodel wordt een drie dimensionale simulatie van de werkelijkheid gemaakt van alle gebouwen, wegen, geluidsabsorberende vlakken en geluidsreflecterende vlakken etc. Vervolgens kunnen hiermee berekeningen worden verricht en/of maatregelen worden berekend zoals geluidsdempers, geluidsschermen of andere geluidreducerende maatregelen. De resultaten worden vervolgens gerapporteerd in een rapport wat bij de melding of aanvraag ingediend kan worden.

Wij werkten voor de volgende drukkerijen

Bedrijf Plaats Adviezen
Buitenreclame SIZO BV Nieuwerkerk a/d IJssel Industrie onderzoek
Sdu-indentification Haarlem Trillingsonderzoek
Drukkerij Holland Alphen a/d Rijn Akoestisch onderzoek
Buijze Pers BV Noordwijk Akoestisch onderzoek
Drukkerij Twigt Waddinxveen Industrielawaai
Trillingsmeting MEM's
Trillingsanalyze met software van MEM’s tri-axiale trillingsmeter