Lichtonderzoek, lichthinder

Lichtonderzoek en lichthinder

Lichtoverlast vormt een groeiend probleem in Nederland. Met name het verlichten van sportvelden, tennisbanen, industrieterreinen en assimilatieverlichting in kassen zijn steeds vaker aanleiding tot bezwaar en beroepsprocedures bij milieuvergunningen of bouwvergunningen.

Deze verlichting kan door omwonenden of in het algemeen voor de omgeving als hinderlijk, storen of onwenselijk worden beoordeeld.

Hinderlijke effecten kunnen zijn:
•Lichtinval bijvoorbeeld directe lichtinstraling door armaturen of autolampen;
• Te hoge luminantie, verlichtingssterkte;
• Te heldere verlichtingsarmaturen;
• Te heldere kleurtemperatuur van lampen;
• Bewegende of knipperende lichten;
• Grote heldere vlakken/objecten zoals reclame borden.

De richtlijnen op grond waarvan een uitspraak gedaan kan worden over de mate van hinder van verlichting is ondermeer afhankelijk van het achtergrondniveau in de omgeving. Meestal wordt hierbij onderscheid gemaakt in vier zones (gebieden). Waarbij een natuurgebied met een zeer lage omgevingshelderheid als meest strenge richtlijn (norm) geldt en industrie- en stedelijke gebieden als minst strenge richtlijn.

Als voorbeeld kan gekeken worden naar de grenswaarden voor sportaccommodaties ter voorkoming van lichthinder.

Gebiedstype/
Parameter

Tijdstip

Natuur

Landelijk

Stedelijk

Stadscentrum/
Industrie

Ev (lux)

7:00-23:00 uur

2

5

10

25

23:00-7:00 uur

1

1

2

4

I (Cd)

7:00-23:00 uur

2500

7500

10000

25000

23:00-7:00 uur

0

500

1000

2500

Noot:
Verlichtingssterkte E in lux (lumen per vierkante meter) is de invallende lichtstroom per oppervlakte eenheid.
Lichtstroom in lumen is de totale hoeveelheid licht die wordt uitgestraald.
Lichtsterkte I in Cd (candela) lichtstroom per eenheid van ruimtehoek.

Lichthinder door Sportvelden
Verlicht van Sportvelden en Lichthinder

AV-CONSULTING B.V. verricht metingen en berekening in het kader van bouw- of milieuvergunningen. Tevens geven wij adviezen en doen metingen met betrekken tot het verhelpen of voorkomen van lichthinder.

Html infobestanden licht

– Lichtbelasting op de gevel voor het bepalen van hinder

– Licht, Verlichting en Lichthinder technische grootheden
– Lichthinder onderzoek
– Lichtmetingen en Lichthinderondezoek volgens de NSVV-richtlijnen
Downloads lichtonderzoek en lichthinder
Lichthinder
Lichthinder-1
Licht-2