Trillingsmetingen en testen

Trillingsmetingen en testen voor o.a. NORSOK

AV-Consulting is een gespecialiseerd bedrijf in trillingsmetingen, geluidsmetingen en onderzoek o.a. voor NORSOK certificering. Wij hebben gespecialiseerde kennis en ervaring op deze vakgebieden. Wij kunnen u ondersteunen bij het testen van uw apparatuur of bij het certificeren daarvan. Uiteraard voeren wij ook in situ trillingsmetingen uit. Het kan daarbij gaan om hinderlijke trillingen in gebouwen. Of trillingen die schade veroorzaken aan gebouwen, constructies, pijpleidingen, productieprocessen, medische apparatuur etc. Wij beschikken daartoe over diverse sensoren welke wij speciaal selecteren voor het onderwerpelijk probleem. Met gespecialiseerde meetapparatuur kunnen wij vervolgens zeer gedetailleerde metingen en analyses verrichten. Voorbeelden zijn trillingen in brugconstructies welk schade veroorzaakten aan de oplegconstructie, trillingen in gebouwen, schadeanalyse aan machines door trillingen, materiaal vermoeidheid door trillingen, trillingshinder bij lopen over vloeren, trillingen door wind geïnduceerd, trillingen in boten en off-shore installaties, lager controle door trillingsmetingen, dilataties doormeten op trilling overdracht etc.

Naast trillingsmetingen kunnen wij ook zeer gespecialiseerde geluidsmetingen doen zoals bijvoorbeeld geluidsintensiteitsmetingen en laagfrequent geluidsmetingen. Met name door de combinatie van de kennisvelden geluid en trillingen maakt het voor ons mogelijk alle metingen die u bijvoorbeeld nodig heeft voor uw certificering of norsok “sound and vibration standard” in één keer uit te voeren. Neem vrijblijvend contact met ons op via telefoon Tel.: 0182-352311 of e-mail info@av-consulting.nl

Voor meer info raadpleeg onze informatie rubriek over geluid

Voor meer info raadpleeg onze informatie rubriek over trillingen op de werkplek