Milieukundige begeleiding

Milieuvergunning – Milieukundige begeleiding

Bij grote milieukundige projecten zoals saneringen is een goede organisatie en kennis van zaken belangrijk om de kosten binnen de perken te houden. Bij veel bedrijven is deze specifieke kennis niet aanwezig. AV-CONSULTING B.V. begeleidt bedrijven bij het organiseren en uitvoeren van milieukundige onderzoeken. Een deel van deze onderzoek zoals Akoestisch Onderzoek, Luchtkwaliteitsonderzoek, Geuronderzoek en Trillingsonderzoek kunnen wij zelf uitvoeren. Voor andere onderzoeken werken wij samen met relatiebureaus waarmee we al decennia samenwerken. Door alle werkzaamheden bij 1 partij onder te brengen wordt de innerlijke consistentie tussen de aanvraag of melding en de daarbij behorende onderzoek gegarandeerd.

Ook begeleiden wij bedrijven bij de aanvraag van milieuvergunningen. Onvoldoende kennis van zaken kan bij de aanvraag van een milieuvergunning immers tot onnodige en kostbare problemen leiden. Doordat wij een uitgebreide kennis hebben van de milieuwetgeving kunnen wij de vergunningaanvraag zo efficiënt en zo gunstig mogelijk voor u laten verlopen.

Via het omgevingsloket kunt u via een vergunningscontrole  zien of een omgevingsvergunning of melding nodig is. Voor een aantal bedrijfstakken gelden echter ook aanvullende regels, bijvoorbeeld zoals die uit het Activiteitenbesluit.

Omgevingsvergunning en Akoestisch Onderzoek