Over ons

Ingenieursbureau AV-CONSULTING is in 1985 opgericht als eenmansbedrijf met als specialisatie geluid. Door de inwerkingtreding van de Wet geluidhinder was er een toenemende vraag naar akoestisch onderzoek en geluidadviezen voor weg- en railverkeerslawaai alsmede industrielawaai. Later werd ook bouwfysica en trillingsadvies toegevoegd aan het activiteiten-programma.

In 1991 is AV-CONSULTING omgezet in een besloten vennootschap waarbij tevens het aantal aandachtsgebieden werd uitgebreid met ondermeer milieuadvies (bodemonderzoek, wet milieubeheer vergunning en procedures), milieufysica (o.a. asbest- en lucht-, lichtadviezen) en bedrijfsvestiging.

AV-CONSULTING B.V. heeft gekozen voor een organisch groeimodel waarbij de kwaliteit van de adviezen prioritair waren aan de behoefte voor bedrijfsexpansie,
hierdoor is sprake van een flexibele en sterk gespecialiseerde, geprofessionaliseerde organisatie. Met deze filosofie is onze overhead gering gebleven hetgeen zich heeft doorvertaald in onze scherpe tarieven.

Door de toenemende juridisering c.q. de toename van het aantal bezwaar- en beroepsprocedures bij zowel vergunningsprocedures en handhavingskwesties werd ook de vraag naar juridisch advies in het kader van de Wet milieubeheer, Bouwbesluit en Wet Ruimtelijke Ordening groter. AV-Consulting heeft zich in de afgelopen jaren hierin verder gespecialiseerd. De technische expertise in combinatie met de juridische kennis is de afgelopen decennia zeer succesvol gebleken. Ook rechtsbijstandverzekeraars en advocatenkantoren kunnen wij tot ons vaste klantenbestand rekenen. Sinds 2003 beschikt AV-Consulting over twee vestigingen waarvan één in Bergambacht en één in Geertruidenberg. Geluid, trillingen, lucht- en lichtmetingen en berekeningen blijven de grootste specialisaties binnen AV-Consulting. Wij hebben daartoe een zeer uitgebreid scala aan meetapparatuur en software zoals Soundplan, Geo-Noise, Geo-milieu, Geo-Stacks, Kema-Stacks, DnT, Binnenlawaai, Nagalm, Vibra etc. Wij hebben een zeer uitgebreid scala aan klasse-1 geluidsanalyzers van de merken Aurolex, Svantek, Rion, Bruel en Kjaer. Daarnaast hebben wij diverse meetinstrumenten voor het meten van trillingen zoals de SBR-vibra+ en de SVAN-948 en 958, 957.

Bent u geinteresseerd in een functie als akoestisch ingenieur, luchtkwaliteitsingenieur of bouwfysicus bij AV-Consulting of voor een stageplek neem dan contact op met één van onze adviseurs! Ons bureau biedt veel flexibiliteit, mogelijkheid voor persoonlijke specialisaties, veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. En natuurlijk een gezellige werksfeer en een goed salaris! Wij hebben diverse vacatures voor consultants met de specialisaties licht, lucht, geluid, ruimtelijke ordening, trillingen etc.