Ingenieursbureau AV-CONSULTING is in 1985 opgericht als eenmansbedrijf met als specialisatie geluid. Door de inwerkingtreding van de Wet geluidhinder was er een toenemende vraag naar akoestisch onderzoek en geluidadviezen voor weg- en railverkeerslawaai alsmede industrielawaai. Later werd ook bouwfysica en trillingsadvies toegevoegd aan het activiteiten-programma.

In 1991 is AV-CONSULTING omgezet in een besloten vennootschap waarbij tevens het aantal aandachtsgebieden werd uitgebreid met ondermeer milieuadvies (bodemonderzoek, wet milieubeheer vergunning en procedures), milieufysica (o.a. asbest- en lucht-, lichtadviezen) en bedrijfsvestiging.

AV-CONSULTING B.V. heeft gekozen voor een langzame groei waarbij de kwaliteit van de adviezen prioritair waren aan de behoefte voor bedrijfsexpansie, hierdoor is sprake van een flexibele en sterk gespecialiseerde en geprofessionaliseerde organisatie. Door deze filosofie is ook de overhead gering gebleven hetgeen zich doorvertaald in onze tarieven.

Door de toenemende juridisering c.q. de toename van het aantal bezwaar- en beroepsprocedures bij zowel vergunningsprocedures als handhavingkwesties werd ook de vraag naar juridisch advies in het kader van de Wet milieubeheer, Bouwbesluit en Wet Ruimtelijke Ordening groter. AV-CONSULTING B.V. heeft zich in de afgelopen jaren hierin gespecialiseerd. De technische expertise in combinatie met de juridische kennis is de afgelopen decennia zeer succesvol gebleken. Ook rechtsbijstand verzekeraars en advocaten kantoren kunnen wij tot ons vaste klanten bestand rekenen. AV-consulting heeft sinds 2003 twee vestigingen waarvan één in Bergambacht en één in Geertruidenberg. Geluid, trillingen, lucht en licht metingen en berekeningen blijven een grote specialisatie van AV-Consulting. Wij hebben daartoe een zeer uitgebreid scala aan meetapparatuur en software zoals Soundplan, Geo-Noise, Geo-milieu, Geo-Stacks, Kema-Stacks, DnT, Binnenlawaai, Nagalm, Vibra etc. Wij hebben een zeer uitgebreid scala aan klasse-1 geluidanalyzers van de merken Aurolex, Svantek, Rion, Bruel en Kjaer. Daarnaast hebben wij diverse meetinstrumenten voor het meten van trillingen zoals de SBR-vibra+ en de SVAN-948 en 958, 957.

Bent u geinteresseerd in een functie als akoestisch ingenieur, luchtkwaliteitsingenieur, bouwfysicus bij AV-Consulting of voor een stageplek neem dan contact op met één van onze adviseurs!Ons bureau biedt veel flexibiliteit, mogelijkheid voor persoonlijk specialisaties, veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. En natuurlijk een gezellige werksfeer en een goed salaris. Wij hebben diverse vacatures voor consultants voor licht, lucht, geluid, ruimtelijke ordering, trillingen etc.
AV-CONSULTING B.V. ® Postbus 705 2800 AS Gouda Telefoon: Fax.: e-mail: 0182 – 35 2311 0182 – 35 4711 beheer@AV-CONSULTING.nl