Intrillen van damwanden

Stalen damwanden worden meestal aangebracht met behulp van een (hoogfrequent) trilblok. Bij dit  in- of uittrillen van damwand vinden er trillingen plaats die schade kunnen veroorzaken aan bouwwerken of hinder kunnen veroorzaken voor gebruikers van deze bouwwerken.

Met de AVCMonitoring kunnen volledig automatisch trillingsmetingen worden verricht. Waarbij overschrijdingen direct worden geregistreerd volgens de ingestelde SBR-grenswaarden voor schade of SBR-richtwaarden voor hinder.

Met deze plug and play trillingsmeter – welke volledig gecertificeerd is – wordt u volledig ontzorgd. Dagelijks ontvangt u automatisch en trillingsrapport  via pfd. Zodra de nieuwe SBR Richtlijn A “Schade aan Gebouwen, meet- en beoordelingsrichtlijn” van kracht wordt zullen wij de zogenaamde S-Curves in het dashboard verwerken zodat direct de kans op schade gevisualiseerd kan worden. Deze curves kunnen weer opgenomen worden in de automatische dagelijkse trillingsrapportage.

In onderstaande tabel treft u een overzicht aan van de kans op schade aan bouwwerken ten gevolge van het intrillingen van damwanden.

Schade KlasseOmschrijvingGrenswaarde Trillingssnelheid Cat.2 bouwwerkGrenswaarde Trillingssnelheid Cat.3 bouwwerkGlobale kans op schade in % afhankelijk van trilfrequentie
AVoldoet ruim aan SBR-A<4,8 [mm/s]<2,6 [mm/s]< 1%
BVoldoet net niet aan SBR-A4,8-6,0 [mm/s]2,6-3,3 [mm/s]Ca. 1 á 2%
CKans op architectonische schade  (zeer lichte schade)6,0-7,6 [mm/s]3,3-4,2 [mm/s]2-6%
DGrote kans op architectonische schade (lichte tot matige schade, begin constructieve schade7,6-10,0 [mm/s]4,2-5,5 [mm/s]6-10%
EGrote kans op constructieve schade>= 10,0 [mm/s]>= 5,5 [mm/s]>=10%
Ontleend aan GeoTechniek  04/2012