Intrillen van damwanden

Intrillen van damwanden: Stalen damwanden worden meestal aangebracht met behulp van een (hoogfrequent) trilblok. Bij dit  in- of uittrillen van damwand vinden er trillingen plaats die schade kunnen veroorzaken aan bouwwerken of hinder kunnen veroorzaken voor gebruikers van deze bouwwerken.

Met de AVCMonitoring kunnen bij het Intrillen van damwanden volledig automatisch trillingsmetingen worden verricht. Waarbij overschrijdingen direct worden geregistreerd volgens de ingestelde SBR-grenswaarden voor schade of SBR-richtwaarden voor hinder.

Met deze plug and play trillingsmeter – welke volledig gecertificeerd is – wordt u volledig ontzorgd. Dagelijks ontvangt u automatisch en trillingsrapport  via pfd. Zodra de nieuwe SBR Richtlijn A “Schade aan Gebouwen, meet- en beoordelingsrichtlijn” van kracht wordt zullen wij de zogenaamde S-Curves in het dashboard verwerken zodat direct de kans op schade gevisualiseerd kan worden. Deze curves kunnen weer opgenomen worden in de automatische dagelijkse trillingsrapportage.

In onderstaande tabel treft u een overzicht aan van de kans op schade aan bouwwerken ten gevolge van het intrillingen van damwanden.

Schade KlasseOmschrijvingGrenswaarde Trillingssnelheid Cat.2 bouwwerkGrenswaarde Trillingssnelheid Cat.3 bouwwerkGlobale kans op schade in % afhankelijk van trilfrequentie
AVoldoet ruim aan SBR-A<4,8 [mm/s]<2,6 [mm/s]< 1%
BVoldoet net niet aan SBR-A4,8-6,0 [mm/s]2,6-3,3 [mm/s]Ca. 1 á 2%
CKans op architectonische schade  (zeer lichte schade)6,0-7,6 [mm/s]3,3-4,2 [mm/s]2-6%
DGrote kans op architectonische schade (lichte tot matige schade, begin constructieve schade7,6-10,0 [mm/s]4,2-5,5 [mm/s]6-10%
EGrote kans op constructieve schade>= 10,0 [mm/s]>= 5,5 [mm/s]>=10%
Ontleend aan GeoTechniek  04/2012

Samen met ons Draadloze MEMS Trillingsmeter bieden wij een gratis softwarepakket welk zes programma’s omvatten die zijn ontwikkeld en getest voor Windows Vista tot 11 en het is het Engels. Het pakket geeft de klant volledige controle over de instellingen van de meter, kalibratie, meting en gegevensbeheer. Nadat een van de software is geïnstalleerd, kunt u de relatieve gebruikershandleiding vinden in de map van dat programma.

Instrument manager trillingen

De “Instrument Manager” is essentieel voor het gebruik van de trillingsmeter. Hiermee kunt u:

  • verander de instelling van de meter;
  • kalibreer de meter;
  • start en stop een meting;
  • instellen van de draadloze functies en e-mailalarmen;
  • beheren en downloaden van gegevens op het instrument.
Intrillen van damwanden. Software voor trillingsmetingen volgens SBR richtlijn A
Software voor trillingsmetingen volgens SBR richtlijn A