Akoestisch Onderzoek

AKOESTISCH ONDERZOEK

AV-Consulting is ruim 30 jaar lang actief op het gebied van geluid- en trillingen. Onze adviseurs zijn specialisten met zeer ruimte ervaring, naast hun studie hebben zijn de opleiding en het examen Hogere Akoestiek Antwerpen gedaan. Ons bureau heeft een enorm scala aan gespecialiseerde geluid- en trillingsmeet apparatuur. We kunnen niet alleen geluidsdruk meten maar ook geluidsintensiteit, maar ook FFT, CBP-metingen en andere analyse methoden etc. Omdat ons bureau  ruimte ervaring heeft in een breed gebied relaterend aan geluid- en trillingsmetingen kunnen wij vaak problemen oplossen waar anderen niet uitkomen. Naast de geluidsprognose software GeoMilieu hebben wij ook alle modules van het Internationaal gerespecteerde geluidsprognose software SoundPLAN. Er gaat niets boven ervaring, de meeste situaties en gevallen hebben wij al een keer meegemaakt en weten hoe die het best ingestoken kunnen worden vanaf het begin. Een goed begin is het halve werk.

Onze activiteiten hebben betrekking op.

 • Geluidsadviezen c.q. akoestisch onderzoek in het kader van Wet milieubeheer, Bouwbesluit, Wet ruimtelijke ordening en Arbo-wet;
 • Opstellen van een Akoestisch Rapport ingevolge de Wet geluidhinder;
 • Instellen van een Akoestisch onderzoek voor weg-, rail, en industrielawaai;
 • Geluidsonderzoek bij reconstructie van wegen;
 • Akoestisch advies bij sanering;
 • Opstellen van een prognose akoestisch onderzoek voor bouwlawaai ingevolge het Bouwbesluit;
 • Verrichten van geluidsmetingen bij lawaai op arbeidsplaats;
 • Verrichten van trillingsmetingen in het kader van een risico inventarisatie;
 • Verrichten van trillingsmetingen voor schade en/of hinder volgens de SBR-richtlijn A, B of C.
 • Maken van geluidrapporten voor product testen;
 • Juridisch advies c.q. juridische begeleiding bij bezwaar- en beroepsprocedures bij Commissies, rechtbank of Raad van State;
 • Luchtadvies c.q. onderzoek in het kader van het Besluit luchtkwaliteit alsmede het maken van milieu verstoringkaarten c.q. geluidskaarten;
 • Milieu- en bouwfysica (asbest- en bodemadviezen, brandveiligheid, energie en vocht).

Hiernaast zijn een aantal knoppen toegevoegd die meer informatie geven over onze activiteiten op de diverse werkgebieden.

Akoestisch onderzoek industrielawaai
Akoestisch onderzoek industrielawaai
Grangemouth Refinery at Night