Geluidrapport Stomerijen en Textiel

Geluidrapport Stomerijen en Textiel
Geluidrapport Stomerijen en Textiel

Geluidrapport Stomerijen en Textiel – Akoestisch Onderzoek bij Wasserette en Stomerij

Geluidrapport Stomerijen en Textiel. Hieronder een aantal bedrijven werkzaam in de stomerij en wasserette branche waarvoor wij een Akoestisch Onderzoek hebben verricht. Wilt u informatie over een akoestisch onderzoek of geluidsmeting neem dan vrijblijvend contact met ons op, ook voor milieukundige begeleiding bij uw melding ingevolge het Besluit kwaliteit leefomgeving of Milieuvergunning / Omgevingsvergunning.  Bel.: 0182-352311.

Een Akoestisch onderzoek bij een wasserette of stomerij vindt plaats volgens de Handleiding Meten en Reken Industrielawaai (HRMI) c.q. Handleiding uit de Omgevingsregeling hierin zijn diverse reken- en meetmethoden beschreven hoe een akoestisch onderzoek uitgevoerd moet worden. Bij het onderzoek worden er geluidsmetingen verricht met precisie geluidmeetapparatuur van Bruel & Kjaer of NTI, SVANTEK of RION die voldoen aan klasse-1 volgens IEC-61672-3 : 2013. Deze meetapparatuur is gekalibreerd volgens de norm IEC-61672-3: 2013. Voor het onderzoek vindt er een gesprek en inventarisatie plaats waarbij wij met u de activiteit bepalen binnen uw bedrijf, op basis hiervan wordt de bedrijfsduur van de diverse geluidsbronnen bepaald en ingevoerd in een rekenmodel zoals SoundPLAN en GeoMilieu. In een akoestisch rekenmodel wordt een drie dimensionale simulatie van de werkelijkheid gemaakt van alle gebouwen, wegen, geluidsabsorberende vlakken en geluidsreflecterende vlakken etc. Vervolgens kunnen hiermee berekeningen worden verricht en/of maatregelen worden berekend zoals geluidsdempers, geluidsschermen of andere geluidreducerende maatregelen. De resultaten worden vervolgens gerapporteerd in een rapport wat bij de melding of aanvraag ingediend kan worden.

Bedrijf Plaats Adviezen
Clean Lease B.V. Alphen a/d Rijn Akoestisch onderzoek
Medo Clean B.V. Koudekerk
MedoClean Koudekerk Akoestisch onderzoek
Engelvaarttricot b.v Gouda
Akoestisch Onderzoek en Geluidsmonitoring
Geluidsmonitoring