Milieuvergunningen

Hieronder beknopt algemene informatie. Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte voor het oplossen van uw probleem of het verkrijgen van een Milieuvergunning neem dan vrijblijvend contact met ons op Bel.: 0182-352311. U kunt bij ons terecht voor het aanvragen of begeleiden voor het verkrijgen van uw milieuvergunning of hulp bij uw melding ingevolge het Activiteitenbesluit. Ons bureau heeft meer dan 30 jaar ervaring bij het verkrijgen van een milieuvergunning voor diverse bedrijven in diverse branches dat gaat van Ziekenhuizen naar Metaalbewerking tot Afvalverwerking etc. Wij verrichten ook diverse onderzoek die nodig zijn voor uw vergunning zoals Geluidsonderzoek, Luchtonderzoek, Trillingsonderzoek, Bodemonderzoek, Lichtonderzoek etc. Onder de link – referenties – kunt u een aantal bedrijven en sectoren vinden waarvoor wij de milieuvergunning begeleiding of andere onderzoeken hebben verricht. De kracht van ons bureau is dat we een breed overzicht hebben van alle valkuilen die zich kunnen voordoen wij een vergunning aanvraag, dat naast de specialistisch kennis inzake geluid, lucht, licht en bodem.

Milieuvergunning – IPPC richtlijn (Integrated Pollution Prevention and Controle)

Bij het verlenen van een milieuvergunning dient het bevoegd gezag (gemeentelijke en provinciale milieuvergunningverleners) de Europese Richtlijn 96/61/EG in acht te nemen. Deze EU-richtlijn is beter bekend als de IPPC-richtlijn (Integrated Pollution Prevention and Control).

De IPPC richtlijn is van toepassing op zes categorieën, te weten:

  1. Energie
  2. Productie en verwerking van metalen
  3. Minerale industrie
  4. Chemische industrie
  5. Afvalbeheer
  6. Overige activiteiten *)

*) Hieronder vallen installaties op het gebied van pulp- en papierproductie, textielbehandeling, looierijen, voedselproductie en intensieve pluimvee- en varkenshouderij.

Binnen elke categorie wordt de werkingssfeer van de richtlijn nader bepaald.

In de IPPC-richtlijn wordt het BAT-beginsel toegepast (Best Available Techniques). In termen van milieuresultaat komt dit “Best Beschikbare Technieken” overeen met het in artikel 8.11, lid 3 van de Wet milieubeheer opgenomen ALARA-beginsel.

Milieuvergunning en Draadloos Trillingen meten volgens SBR
SBR Trillingsmeter Draadloos met 3 weken Li-Ion Accu
Omgevingsvergunning en Geluidsmeting met SLM klasse-1 IEC 61672-1 : 2013
Geluidsmeter klasse-1 IEC 61672-1 : 2013

Meer informatie vindt u in onderstaande pfd-files. Let op downloads kunnen verouderd zijn controleer altijd op actuatliteit!

ippc preventie bestrijding ippc preventie bestrijding.pdf
ippc preventie bestrijdingippc overzicht uitleg.pdf