Geluidsisolatie

Geluidsisolatie

In het kader van de aanvraag van een bouw- of milieuvergunning kan het noodzakelijk zijn een akoestisch rapport te overleggen waarin aangetoond wordt dat voldaan wordt aan de gestelde geluidisolatie eisen. Hierin wordt onderzocht of de geluidisolatie van het bouwwerk of de inrichting voldoet aan het bouwbesluit en/of het Activiteitenbesluit.

Wat betreft geluidsisolatie wordt onderscheid gemaakt tussen luchtgeluid isolatie en contactgeluid isolatie. Ten aanzien van luchtgeluid isolatie dient onderscheid te worden gemaakt tussen gevelisolatie en aanpandige geluidsisolatie. In het laatste geval gaat het om de geluidisolatie van de uitwendige scheidingsconstructie alsmede de geluidisolatie tussen de panden onderling

In het geval van gevel isolatie – bijvoorbeeld bij weg-, rail- of industrielawaai – wordt gebruik gemaakt van het programma “gevels” wat gebaseerd is op de publicatie reken- en meetmethode gevelisolatie (dok 112) van VROM. Deze rekenmethode is door DGMR uitgewerkt in een bruikbaar akoestisch rekenmodel waarin gekozen kan worden voor een uitgebreide rekenmethode of een verkorte methode, afhankelijk van de specifieke situatie.

Bij aanpandige situaties wordt gebruik gemaakt van een rekenmodel dat flankerende geluidstransmissie kan berekenen. AV-CONSULTING B.V. past in dit geval een rekenmodel toe dat door TNO is ontwikkeld zoals bijvoorbeeld het programma BasLuco alsmede de zeer specialistisch software van Directivity software (DnT geluidisolatie prognose).

Dit programma berekent een prognose van de geluidisolatie in gebouwen, gebaseerd op de normen NEN12354 deel 1 en 2. Deze normen beschrijven een raamwerk voor het berekenen van de geluidtransmissies via individuele overdrachtspaden.

Een transmissieweg bestaat uit een constructie in het zendvertrek, één in het ontvangvertrek en een bouwkundige verbinding van beide. In de genoemde normen wordt ook de geluidtransmissie via de directe scheidingsconstructie van de ruimten meegenomen. Geluidtransmissie tussen constructies die niet rechtstreeks aan elkaar grenzen blijft buiten beschouwing. In veel gevallen is deze transmissie over twee of drie bouwknopen van ondergeschikt belang.

De basis van de berekening is een model in 3D van het gebouw. Dit model wordt ingevoerd in de vorm van een plattegrond van de ruimten in 2D en een verticale doorsnede. Het model van een gebouw bestaat uit meerdere plattegronden of beuken, elk met een eigen offset die de plaats in het gebouw bepaalt. Het programma DnT van directivity software bepaalt hieruit de afmetingen van de ruimten, de scheidingsvlakken en de bouwknopen.

De nauwkeurigheid van de prognose van de geluidisolatie is in de eerder genoemde NEN-normen beschreven. De nauwkeurigheid is het grootst voor situaties met een directe scheidingsconstructie. Het programma berekent voor deze situaties de (lucht)geluidisolatie. De contactgeluidisolatie wordt om deze reden alleen berekend tussen boven elkaar liggende ruimten, waarbij de aangestoten vloer direct grenst aan het ontvangvertrek. Tevens wordt er gebruik gemaakt van in eigen beheer ontwikkelde programmatuur.

Met het programma BasLuco alsmede DnT kan zowel de lucht als contact geluidisolatie worden berekend c.q. geprognosticeerd.

In sommige situatie kan het tevens nodig zijn om inpandige de geluidisolatie te berekenen, bijvoorbeeld voor een ruimte ten opzichte van een andere ruimte. Hierbij kan worden gedacht aan een muziekoefenruimte binnen een woning. Ook hiervoor kunnen berekening worden verricht en adviezen worden gegeven met voornoemde specialistische software.

Indien u op zoek bent naar producten of toepassingen, dan verwijzen wij u hierbij naar leveranciers van geluidwerende producten. Informatie hieromtrent kunt u vinden op de volgende websites:

www.abcgeluid.com

www.abcgeluid..nl

webshop geluidsisolatie

www.acoustiblok.com.

Indien u wat dieper op de stof wilt ingaan dan kunt u het HTS-dictaat Akoestiek downloaden op deze site onder de knop publicaties. Heeft u vragen, bel ons gerust, wij voorzien u graag van het juiste advies.

Meer info over geluidsisolatie vindt u hieronder:
Geluidsisolatie-gegevens-GGG-dok112
Voor meer info raadpleeg onze informatie rubriek over geluid