Vliegveld GeluidMonitoring

Vliegveld Geluidmonitoring. Als er een realtime link is met de radar van een vliegveld, met een spoorverbinding of met een wegeninformatie systeem, dan kan de data worden weergegeven. Bijvoorbeeld in het geval van vliegtuiglawaai kan aan het begin van elke vlucht-track, de track-informatie worden weergegeven met unieke gegevens voor elke vlucht. Deze details worden automatisch ontvangen door de software van het Flight Information Data System van het vliegveld. De software zorgt ervoor dat het juiste vlucht-label en flight-track data bij elkaar worden geplaatst zodat elk afzonderlijk vliegtuig kan worden bekeken.  NTi-Audio heeft een professioneel systeem met de XL2, een type goedgekeurd monitoringssysteem.

De correlatie tussen geluid en vlucht-data geschiedt elke keer dat er een lawaai optreedt. De exacte tijd van het lawaai wordt geregistreerd samen met de correlatie van de bron (het exacte vliegtuig). Op deze manier is het dus zeer eenvoudig om de lawaaiveroorzaker direct te traceren. Ditzelfde principe kan toegepast worden bij andere lawaaisoorten waarbij data van het optredende fenomeen bekend is. Het is mogelijk om het system aan te sluiten op de gangbare data recorder systemen. De ABC-Monitoring Box II maakt het mogelijk om bijna elke data input mogelijk te maken via de software op onze centrale server.

Referenties van AV-Consulting klik hier.

Vliegveld GeluidMonitoring