Bouwschade onderzoek Trillingen

Bouwschade onderzoek Trillingen
Bouwschade onderzoek Trillingen

Bouwschade onderzoek Trillingen

Ingenieursbureau AV-Consulting B.V verricht uiteenlopend onderzoek om bouw schade te voorkomen, bouwschade te prognosticeren of op objectieve wijze inzichtelijk te maken. Wij kunnen voor u prognose berekeningen doen van schade door trillingen of hinder door geluid en trillingen. Wij gebruiken hiervoor uiteenlopende geofysische rekenmodellen. Deze kunnen wij vooraf een opname doen bij bestaande panden, deformatiemetingen en waterpassingen behoren eveneens tot de mogelijkheden. Tijdens de werkzaamheden zoals slopen, bouwen, ontgronden, heien of het intrillen van damwanden kunnen wij onbemande of bemande trillingsmetingen doen.

Ing.bureau AV-Consulting BV heeft hiervoor een uitgebreid instrumentarium waarmee de trillingsbelasting en/of geluidsbelasting bewaakt kunnen worden. Zo kunnen wij zeer voordelig en effectief trillingen monitoren met onze draadloze SBR trillingsmeter.

Het instrument kan versnelling, snelheid en inclinatie meten. Verder kan de meter kan toegepast worden terwijl deze is aangesloten op een pc of draadloos via wifi-verbinding. De communicatie unit beschikt standaard over wifi verbinding, li-ion accu, wifi-rapportage, e-mail alarmering berichtenverkeer en kan continu monitoren of starten met meten na een ingestelde trigger.

Er is ook een Cloud solution voor deze meter zodat u online via internet uw meetgegevens kunt raadplegen en monitoren.

SBR en DIN Trillingsmeter - DraadloosTrillingsmeter SBR Draadloos AV Consulting

Meer info over bouw schade onderzoek vindt u hieronder:
– onbemand-trillingsmonitoring-SBR-richtlijnen
– monitoren-van-scheuren
– funderingsonderzoek
– deformatiemetingen bij het bepalen van bouwschade 
– bouwkundige vooropnamen bij bouwwerkzaamheden
– bemand trillingsonderzoek SBR-richtlijn A & B