Akoestisch onderzoek Detailhandel

Geluidmetingen in het kader van het Bkl of Bal.Akoestisch onderzoek Detailhandel
Akoestisch onderzoek Detailhandel in het kader van het Bkl of Bal.

Akoestisch Onderzoek detailhandel. Voor de volgende bedrijven in de detailhandel voerden wij een geluidsonderzoek / akoestisch onderzoek uit. Dit is slechts en kleine greep uit de bedrijven in de detailhandel waarvoor wij onderzoek hebben verricht, dat kan zijn een akoestisch onderzoek,  een luchtonderzoek. Wilt u zelf een vrijblijvende offerte aanvragen neemt u dan contact met ons op, we hebben ruim 35 jaar ervaring met geluid, trillingen, luchtkwaliteit en lichtmetingen. Er gaat niets boven ervaring om u doelmatig te adviseren en te ontzorgen bij uw  Milieuvergunning. Wij verrichten het onderzoek in het kader van de zogenaamde Buidsschat Omgevingswet, of Besluit kwaliteit Leefomgeving (Bkl) of het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Een geluidsonderzoek / akoestisch onderzoek bij een detailhandel vindt plaats volgens de ‘Meet- en rekenmethode geluid Industrie’ zoals opgenomen in bijlage IVh van de Omgevingsregeling of de Handleiding Meten en Reken Industrielawaai (HRMI) hierin zijn diverse reken- en meetmethoden beschreven hoe een akoestisch onderzoek uitgevoerd moet worden. Bij het onderzoek worden er geluidsmetingen verricht met precisie geluidmeetapparatuur van Bruel & Kjaer of NTI, SVANTEK of RION die voldoen aan klasse-1 volgens IEC-61672-3 : 2013. Deze meetapparatuur is gekalibreerd volgens de norm IEC-61672-3: 2013. Voor het onderzoek vindt er een gesprek en inventarisatie plaats waarbij wij met u de activiteit bepalen binnen uw bedrijf, op basis hiervan wordt de bedrijfsduur van de diverse geluidsbronnen bepaald en ingevoerd in een rekenmodel zoals SoundPLAN en GeoMilieu. In een akoestisch rekenmodel wordt een drie dimensionale simulatie van de werkelijkheid gemaakt van alle gebouwen, wegen, geluidsabsorberende vlakken en geluidsreflecterende vlakken etc. Vervolgens kunnen hiermee berekeningen worden verricht en/of maatregelen worden berekend zoals geluidsdempers, geluidsschermen of andere geluidreducerende maatregelen. De resultaten worden vervolgens gerapporteerd in een rapport wat bij de melding of aanvraag ingediend kan worden.

Bedrijf Plaats Adviezen
Baan Meubelen Waddinxveen Industrielawaai
Goudse Machinefabriek Waddinxveen Akoestisch onderzoek
Solic Semecs Uden
Gebr.Mudde B.V. Ouderkerk Geluidsrapport
Avim B.V. Zwammerdam
Bogaard Kaasexport Woerden Geluidrapport
Derks Uden
Cortlever Agricola BV Diemen
Vis Waddinxveen Waddinxveen
Tegelhandel Leiden BV Leiden
Dana International BV Moerkapelle
Goedhart Motoren BV Bodegraven
Marflex Oud Beijerland Akoestisch onderzoek
Haasnoot jr.
BV
Katwijk Geluidonderzoek
Installatiebedrijf Vink-Kalis Woerden Luchtonderzoek
BLC Techniek Uden Akoestisch onderzoek
Reaktie BV Moerdijk Akoestisch onderzoek
Rijswijk Wonen Rijswijk Geluid en Onderzoek trillingen
Akoestisch Onderzoek Rekenmodel
Akoestisch Onderzoek Rekenmodel
Geluidsmeter klasse-1
Geluidsmeter klasse-1