Omgevingsvergunning en geluid

Om te bepalen of u Omgevingsvergunning plichtig bent is goede voorbereiding van belang.
Om te bepalen of u Omgevingsvergunning plichtig bent is goede voorbereiding van belang.

Omgevingsvergunning en geluid

Eén van de uitgangspunten van de Omgevingswet is om zoveel mogelijk activiteiten te regelen met algemene regels. In sommige gevallen moet een initiatiefnemer een melding doen voordat de activiteit mag worden uitgevoerd. Een initiatiefnemer kan een bedrijf of een burger zijn. Een beperkt aantal activiteiten is toch nog vergunningplichtig. In die gevallen moet de initiatiefnemer een omgevingsvergunning aanvragen. Deze activiteiten zijn o.a.  genoemd in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Vergunningplichtige activiteiten worden aangewezen in de Omgevingswet, het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Welke activiteiten vergunningplichtig zijn, is per activiteit te lezen op de overzichtspagina. Regels voor activiteiten. De omgevingsvergunning geldt voor iedereen die de activiteit uitvoert waarvoor de vergunning bedoeld is (artikel 5.37, lid 1, Omgevingswet). Dit kan degene zijn aan wie de vergunning is verleend, maar ook zijn opvolger.

Vaak is voor een omgevingsvergunning een Akoestisch onderzoek noodzakelijk. De geluidregels die van toepassing zijn staan in bijna alle wetten, Algemene Maatregelen van Bestuur en regelingen die deel uitmaken van de Omgevingswet. Waar u deze geluidregels voor de verschillende geluidonderwerpen terugvindt, staat in onderstaande overzicht.

Omgevingswet en geluid overzicht:

Zie ook:
– Procedure-wet-ruimtelijke-ordening
– Ruimtelijke_Onderbouwing
– Planschade-risico-inventarisatie
– Checklist_goede_ruimtelijke_onderbouwing
– Luchtonderzoek
– Stofonderzoek
– Geuronderzoek

Pdf downloads
Besluit nibm publicatie inclusieftoelichting luchtkwaliteit
Regeling nibm publicatie inclusieftoelichting luchtkwaliteit


Voor meer info neem gerust contact met ons op!