Omgevingsvergunningplicht

Omgevingsvergunningplicht (Besluit Activiteiten Leefomgeving)

Onder de Omgevingswet vallen  die regels bevatten voor activiteiten in de leefomgeving. Deze algemene regels zijn gericht tot alle initiatiefnemers die deze activiteiten uitvoeren. Het gaat hierbij om bedrijven en burgers.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een activiteit te verrichten wanneer dat in de omgevingsverordening is bepaald. Het is verboden te handelen in strijd met een voorschrift van een omgevingsvergunning.

Wij helpen u graag bij het verkrijgen van uw omgevingsvergunning. Ook kunnen wij de noodzakelijke onderzoeken uitvoeren hieromtrent.

Zie ook:
– Procedure-wet-ruimtelijke-ordening
– Ruimtelijke_Onderbouwing
– Planschade-risico-inventarisatie
– Checklist_goede_ruimtelijke_onderbouwing
– Luchtonderzoek
– Stofonderzoek
– Geuronderzoek

Pdf downloads
Besluit nibm publicatie inclusieftoelichting luchtkwaliteit
Regeling nibm publicatie inclusieftoelichting luchtkwaliteit


Voor meer info neem gerust contact met ons op!