Omgevingsvergunning Bbl

Omgevingswet Bbl - onderzoek voorbereiding
Omgevingswet – onderzoek voorbereiding in het kader van Bbl

Omgevingsvergunning (Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl))

De Omgevingswet is een kaderwet. De nadere uitwerking vindt plaats in AMvB’s.

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) vervangt het Bouwbesluit. In het Besluit bouwwerken (Bbl) leefomgeving komen de algemene regels voor bouwactiviteiten.

Naast het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) zijn er nog drie andere AMvB’s waarin de uitwerking van de Omgevingswet is geregeld.

1. Het Omgevingsbesluit (regels voor burgers, bedrijven en bestuursorganen; uitwerking instrumenten van de Omgevingswet in procedures en algemene bepalingen);

2. Het Besluit kwaliteit leefomgeving (regels voor bestuursorganen; inhoudelijke rijksnormen voor de fysieke leefomgeving, omgevingswaarden (geur, geluid, bodem, omgevingsveiligheid etc.), Rijksinstructieregels over taakuitoefening en bevoegdheden, beoordelingskaders voor omgevingsvergunningen, bepalingen over programma’s, programmatische aanpak, monitoring en gegevensbeheer en toegang tot gegevens;

3. Het Besluit activiteiten leefomgeving (regels voor bedrijven en bestuursorganen; uitwerking van rijksregels over activiteiten in inhoudelijke voorschriften);

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een activiteit te verrichten wanneer dat in de omgevingsverordening is bepaald. Het is verboden te handelen in strijd met een voorschrift van een omgevingsvergunning.

Wij helpen u graag bij het verkrijgen van uw omgevingsvergunning. Ook kunnen wij de noodzakelijke onderzoeken uitvoeren hieromtrent.


Voor meer info neem gerust contact met ons op, tel.: 0182-352311