Licht

Hieronder treft informatie aan m.b.t. licht opgesteld door ons bureau en/of derden.

(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden).

Html infobestanden lichthinder en lichtonderzoek
– Lichtbelasting op de gevel voor het bepalen van hinder

– Licht, Verlichting en Lichthinder technische grootheden

– Lichthinder onderzoek

– Vaststelling lichthinder doorlichtmeting
Downloads lichtonderzoek en lichthinder
Lichthinder
Lichthinder-1
Licht-2