Akoestisch Onderzoek Betoncentrales

Geluidmetingen met Bruel & Kjaer geluidanalyzer klasse-1
Geluidmetingen met Bruel & Kjaer geluidanalyzer klasse-1

Akoestisch Onderzoek betoncentrales en beton producten producenten

Geluidsmeting en Akoestisch Onderzoek. Voor de volgende bedrijven maakten wij een akoestisch rapport en hebben wij geluidsmetingen verricht (slechts een beperkte opsomming). De akoestische onderzoek worden verricht in het kader van het Besluit kwaliteit leefomgeving, De Omgevingswet, het Besluit activiteiten leefomgeving alsmede het Omgevingsplan.
Een Akoestisch onderzoek bij betoncentrale c.q beton producten producerend bedrijf vindt plaats volgens de ‘Meet- en rekenmethode geluid Industrie’ zoals opgenomen in bijlage IVh van de Omgevingsregeling  alsmede de Handleiding Meten en Reken Industrielawaai (HRMI) hierin zijn diverse reken- en meetmethoden beschreven hoe een akoestisch onderzoek uitgevoerd moet worden. Bij het onderzoek worden er geluidsmetingen verricht met precisie geluidmeetapparatuur van Bruel & Kjaer of NTI, SVANTEK of RION die voldoen aan klasse-1 volgens IEC-61672-3 : 2013. Deze meetapparatuur is gekalibreerd volgens de norm IEC-61672-3: 2013. Voor het onderzoek vindt er een gesprek en inventarisatie plaats waarbij wij met u de activiteit bepalen binnen uw bedrijf, op basis hiervan wordt de bedrijfsduur van de diverse geluidsbronnen bepaald en ingevoerd in een rekenmodel zoals SoundPLAN en GeoMilieu. In een akoestisch rekenmodel wordt een drie dimensionale simulatie van de werkelijkheid gemaakt van alle gebouwen, wegen, geluidsabsorberende vlakken en geluidsreflecterende vlakken etc. Vervolgens kunnen hiermee berekeningen worden verricht en/of maatregelen worden berekend zoals geluidsdempers, geluidsschermen of andere geluidreducerende maatregelen. De resultaten worden vervolgens gerapporteerd in een rapport wat bij de melding of aanvraag ingediend kan worden.

Bedrijf Plaats Adviezen
Sterk Beton B.V. Alkmaar Akoestisch onderzoek
Sterk Beton Alkmaar Betoncentrale
Appelbeton B.V. Opmeer Betoncentrale
Bema B.V. Alkmaar Betoncentrale
Alphen/Breda B.V. Breda Betoncentrale
Bumet B.V. Heeze Betoncentrale
Molen B.V. Breda Betoncentrale
Bemog BV Hoorn Betoncentrale
Basal West BV Delft Akoestisch onderzoek
Akoestisch Onderzoek Rekenmodel
Akoestisch Onderzoek Rekenmodel