Trillingen op de werkplek

Arbo onderzoek. Risico Inventarisatie en Evaluatie Trillingen op de werkplek

Nederlandse bedrijven die werken met trilling-veroorzakende apparatuur moeten sinds 1 juli 2005 van elke trillingsbron bepalen wat de trillingsintensiteit cq trillingssterkte is en hoe ermee dient te worden gewerkt. Voor bepaalde trillingen is een maximale veilige werktijd per dag vastgesteld. Hierbij wordt naar een balans gezocht tussen vorm en norm om claims wegens beroep gerelateerde ziekten te voorkomen. Veel chauffeurs van heftrucks, verreikers, HLOP’s en MPT’s staan in hun werk bloot aan handarm- en lichaamstrillingen. Voor handarm trillingen geldt als actiewaarde een trillingsniveau van 2,5 [m/s²] en voor lichaamstrillingen een actiewaarde van 0,5 [m/s²] gemiddeld over een 8 uur durende werkdag.

Op basis van de technische informatie van de diverse machines kan vooraf worden bepaald of het noodzakelijk is om een trillingsonderzoek in te stellen naar de in situ optredende trillingsniveaus op de werkplekken. Op basis van de aldus verkregen meetgegevens kan bepaald worden of aan de grenswaarde wordt voldaan en of er maatregelen te treffen zijn teneinde de trillingen terug te brengen tot een acceptabel niveau.

Het verrichten van trillingsmetingen door AV-CONSULTING B.V. vindt plaats met behulp van precisie trillingsapparatuur van Bruel &Kjaer, AV-Consulting, Larson en Davis en SVANTEK, conform de ISO-standaard 2631 voor handarm trillingen en 5349 voor lichaamstrillingen tijdens de diverse werkzaamheden. Ook kunnen wij langdurig trilling metingen verrichten met onze MEM’s draadloze trillingsopnemers,

Bent u geinteresseerd in een offerte voor een trillingsonderzoek op de werkplek in het kader een ARBO onderzoek of risico inventarisatie waarbij trillingen en geluid een belangrijk aandachtspunt zijn neemt u dan contact op met een van onze specialisten op dit gebied.

Wij hebben bij diverse grote internationale beursgenoteerde bedrijven deze onderzoeken – naar tevredenheid – uitgevoerd. Ook de overheid maakt gebruik van onze specialisten.

Voor meer info raadpleeg onze informatie rubriek over trillingen