Trillingen in bruggen, kunstwerken en gebouwen

Trillingen in bruggen en kunstwerken

Trillingen in Bruggen, Kunstwerken, Gebouwen, Balkons etc. zijn een toenemende bron van aandacht. Door bij de oplevering metingen te verrichten worden veel problemen in de toekomst voorkomen. Architectonisch worden bruggen en kunstwerken steeds ranker en lichter ontworpen. Hierdoor kunnen ongewenste eigenfrequenties in bruggen en kunstwerken ontstaan die hinderlijk zijn voor bijvoorbeeld de gebruikers van een brug. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan voetgangersbruggen. Maar ook bij verkeersbruggen kan er schade ontstaan aan de brugconstructie of technische installatie van de brug door ongewenste vibraties vanwege het verkeer dat gebruik maakt van de brug. Het is daarom van belang om het ontwerp van deze bruggen en kunstwerken te controleren. Het komt regelmatig voor dat in een bestaande situatie vibraties in een brug of kunstwerk problemen opleveren. Dit kan zijn in vorm van hinder bij het gebruik ervan (loopbruggen) of hinderlijke trillingen in nabijgelegen woningen of kantoren of schadelijk trillingen aan de brug of technische installaties van een brug. AV-Consulting kan uitgebreide trillingsmetingen verrichten met zeer geavanceerde trillingsanalyzers. Ook kunnen wij door middel van excitatie van bijvoorbeeld een brug de eigenfrequentie bepalen zodat daarop adequate maatregelen ontworpen kunnen worden om het trillingsprobleem op te lossen. Op basis van metingen kunnen wij ook adviseren over te treffen maatregelen om te voorkomen dat bijvoorbeeld bruggen in hun eigen frequentie gaan trillen en opslingeren. Wij de oplevering van bruggen, kunstwerken of bijvoorbeeld balkons etc. kunnen wij in situ trilling metingen verrichten om te bepalen of in werkelijkheid ook de uitgangspunten uit de berekening zijn gehaald, het komt nog steeds voor dat berekeningen met software in de praktijk toch anders uitpakken dan verwacht. Door dit reeds bij de oplevering te onderkennen worden veel problemen voorkomen.
Trillingen in ranke gebouwen
Voor meer info raadpleeg onze informatie rubriek over geluid

Voor meer info raadpleeg onze informatie rubriek over trillingen op de werkplek