Bouwschade door Trillingen

Bouwschade door Trillingen
Bouwschade door Trillingen Analyze

Hier vindt u informatie van derden m.b.t. tot Bouwschade door Trillingen

Bouwschade door Trillingen : Gaat het om bouwschade (kosmetisch, ernstig, constructief) die omwonenden aan trillingshinder wijten, dan dient ook rekening gehouden te worden met de mogelijkheid van verzakking door wijzigingen van waterstanden en nieuwe (ongelijkmatige) zettingen of zelfs op- en wegdrukking door nabije nieuwbouwmassa’s. In de meeste gevallen zal dit afgehandeld worden tussen de verzekeringen van huiseigenaar en bouwer. Bij grote projecten kan er voorzien zijn in een schadeclaimorganisatie.  Alleen door tijdens de werkzaamheden de trillingen te monitoren kan een uitspraak worden gedaan over de schade kans aan draagconstructies, fundering of gevolgschade door zettingen ten gevolge van verdichting zoals bijvoorbeeld bij op ” staal = getrapt gemetselde fundering zonder palen”  gefundeerde woningen of bij woningen waarbij de palen op “kleef” zijn geheid of in de grond gevormde palen.  Hieronder informatie over het monitoren van trillingen om bouwschade door trillingen te voorkomen.

Door bewoners wordt vaak schade gevreesd aan hun woning als ze trillingen voelen. Het gaat ook regelmatig fout in de praktijk. Ook overheden “vergeten” regelmatig om een trillingsonderzoek uit de voeren als ze bijvoorbeeld de straat gaan openbreken voor het plaatsen van een nieuw rioolsysteem. Of als ze een tramrails gaan uithakken.  Wij hebben in onze praktijk al diverse ernstige schades meegemaakt zoals bijvoorbeeld dekvloeren in een kantoorgebouw (staalbouw) die als ijsschotsen om hoog waren gekomen. Of het volledig naar beneden gestort stucplafond (op stro) bij een monument.  Vrij nieuwe woningen gefundeerd met avegaar palen met serieuze scheuren in draagconstructies.

Probleem is vaak. Als je het vooraf onderzoekt en er blijkt een kans op schade die groter is dan acceptabel, dan zegt de CAR-verzekering dat de aannemer het nodige moet doen om schade te voorkomen. Als je geen onderzoekt doet, en er blijkt schade dat kan de aannemer het naar zijn verzekering schuiven (tenzij het evident aantoonbaar is).

Bewoners krijgen zelden gelijk omdat de bewijslast bij hun ligt. Dus bij twijfel, laat zelf meten.  U kunt tenminste zelf een trillingsmeter ophangen die trillingen meet.  Zie SBR-Trillingsmeter.  Te bestellen bij geluid.eu met of zonder cloud. De software is gratis en beoordeeld de trillingen volgens de SBR-A voor schade en SBR-B voor hinder.

Html infobestanden bouwschade

– onbemand-trillingsmonitoring-SBR-richtlijnen
– monitoren-van-scheuren
– funderingsonderzoek
– deformatiemetingen bij het bepalen van bouwschade 
– bouwkundige vooropnamen bij bouwwerkzaamheden
– bemand trillingsonderzoek SBR-richtlijn A & B