Akoestisch Onderzoek Aannemers en loonwerk

Voorbereiding voor het Akoestisch onderzoek voor aannemer of loonwerker
Voorbereiding voor het Akoestisch onderzoek voor aannemer of loonwerker

Voor de volgende bedrijven voerden wij een akoestische onderzoek uit (slechts een zeer kleine selectie);


Geluidsmetingen en Akoestisch Onderzoek:

Voor betoncentrales en fabrikanten van betonproducten hebben wij geluidsmetingen en akoestische rapportages verricht (Ook weer slechts een beperkte opsomming). Wij verrichten deze onderzoek in het kader van het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit activiteiten leefomgeving of hinder het kader van de z.g. Bruidschat uit het Omgevingsplan.
Een akoestisch onderzoek bij betoncentrale c.q betonproducten producerend bedrijf vindt plaats volgens de Handleiding Meten en Reken Industrielawaai (HRMI). Hierin zijn diverse reken- en meetmethoden beschreven volgens welke een akoestisch onderzoek uitgevoerd moet worden. Bij het onderzoek worden er geluidsmetingen verricht met precisie geluidmeetapparatuur van Bruel & Kjaer of NTI, SVANTEK of RION die voldoen aan klasse-1 normen volgens IEC-61672-3 : 2013. Deze meetapparatuur is gekalibreerd volgens de norm IEC-61672-3: 2013. Voorafgaande aan het onderzoek vindt er een gesprek en inventarisatie plaats waarbij wij met u de geluidsactiviteit bepalen binnen uw bedrijf, op basis hiervan wordt de bedrijfsduur van de diverse geluidsbronnen bepaald en ingevoerd in een rekenmodel, beschikbaar in erkende software zoals SoundPLAN en GeoMilieu. In een akoestisch rekenmodel wordt een driedimensionale simulatie van de werkelijke situatie gemaakt met daarin alle gebouwen, wegen, geluidsabsorberende vlakken en geluidsreflecterende vlakken etc. Vervolgens kunnen hiermee berekeningen worden verricht en/of eventuele maatregelen worden voorgesteld zoals de inzet van geluidsdempers, geluidsschermen of andere geluidsreducerende oplossingen. De uiteindelijke resultaten worden vervolgens gerapporteerd in een rapport dat bij de melding of aanvraag ingediend kan worden.

Aannemers en loonwerk bedrijven Plaats Adviezen
Wagenaars aanneming Den Bosch Lucht onderzoek
De Groot Bouw & Aannemingsbedrijf Ouderkerk a/d Ussel Akoestisch onderzoek
Aannemersbedrijf Gebr. Blokland BV Hardinxveld Giessendam Onderzoek luchtkwaliteit / Externe veiligheidsscan / Watertoets / Planschade / Ruimtelijke onderbouwing
Berbouw Bleiswijk Onderzoek industrie/ Trillingen
Adriaan van Erk Bergambacht Onderzoek wegverkeerslawaai
Loonbedrijf M.C. Bogaard Bergambacht Akoestisch onderzoek
Pieter Graveland Stolwijk
Koerts Bouwbedrijf Hardinxveld-Giessendam
Loon- en verhuurbedrijf Zwijnenburg Gouderak
Adriaan van Erk Bergambacht Akoestisch
onderzoek
Hart v.d. Krimpenerwaard B.V. Nederlek
Teeuwen B.V. Stolwijk Akoestisch Onderzoek
Service Dienst Reeuwijk B.V. Reeuwijk
K. van der Koppel Heerewaarden
Van Marwijk Kraanverhuur  Zoeterwoude
Van Egmond B.V. Rijnsburg Akoestisch Onderzoek
J.Gaakeer B.V. Gemonde
Litjens Beheer B.V. Grave
Thijssen Mill
Royal Boskalis B.V. Rotterdam
De Groot Landschapsbeheer Bergambacht
A.G. de Zwart Gouderak
SelektHuis Ontwikkeling BV De Lier Luchtverontreiniging
Van Hattum en Blankevoort Woerden Geluidwering / Trillingsonderzoek
Variant Loodsenbouw Ouderkerk aan de Ijssel Akoestisch onderzoek
Jansen de Jong projectontwikkeling
Agrarisch Loon- en Aannemersbedrijf Hans van Muijen Callentsoog Industrielawaai
Aannemingsbedrijf Van den Nieuwendijk Stellendam Bodemonderzoek + archeologisch onderzoek
Aannemingsbedrijf Middelwateringbouw B.V. Nieuwenkerk aan den IJssel Isolatiemeting + maatregelen
Vromans Van Hal Aannemersbedrijf
W.vd Heuvel & zn BV Zoetermeer Trillingsonderzoek
Akoestisch Onderzoek Rekenmodel
Akoestisch onderzoek Geomilieu