Akoestisch onderzoek Katten- en Hondenpension, Kennels

Hondenpension, Kennels en dierenpensions. Akoestisch Onderzoek, bodemonderzoek, geluidsmetingen voor Hondenpensions  en Kattenpensions. Hieronder een aantal pensions en bedrijven waarvoor wij onderzoek hebben verricht in het kader van een melding Activiteitenbesluit en Milieuvergunning. Bent u geïnteresseerd  om een offerte te ontvangen voor bijvoorbeeld een akoestisch onderzoek of bodemonderzoek neem dan vrijblijvend contact met ons op. Bel.: 0182-352311.

Een geluidsmeting / geluidsonderzoek / akoestisch onderzoek bij kennels en dierenpension vindt plaats volgens de Handleiding Meten en Reken Industrielawaai (HRMI) hierin zijn diverse reken- en meetmethoden beschreven hoe een akoestisch onderzoek uitgevoerd moet worden. Bij het onderzoek worden er geluidsmetingen verricht met precisie geluidmeetapparatuur van Bruel & Kjaer of NTI, SVANTEK of RION die voldoen aan klasse-1 volgens IEC-61672-3 : 2013. Deze meetapparatuur is gekalibreerd volgens de norm IEC-61672-3: 2013. Voor het onderzoek vindt er een gesprek en inventarisatie plaats waarbij wij met u de activiteit bepalen binnen uw bedrijf, op basis hiervan wordt de bedrijfsduur van de diverse geluidsbronnen bepaald en ingevoerd in een rekenmodel zoals SoundPLAN en GeoMilieu. In een akoestisch rekenmodel wordt een drie dimensionale simulatie van de werkelijkheid gemaakt van alle gebouwen, wegen, geluidsabsorberende vlakken en geluidsreflecterende vlakken etc. Vervolgens kunnen hiermee berekeningen worden verricht en/of maatregelen worden berekend zoals geluidsdempers, geluidsschermen of andere geluidreducerende maatregelen. De resultaten worden vervolgens gerapporteerd in een rapport wat bij de melding of aanvraag ingediend kan worden.

Bedrijf Plaats Adviezen
Boas B.V. Oudewater Akoestisch onderzoek
Amitec B.V. Volkel Akoestisch onderzoek
Stoeterij Parkzicht Nieuwerkerk Akoestisch onderzoek
Faculteit diergeneeskunde Utrecht Arbo-geluidmetingen
Lemckert Stables V.O.F. Ouderkerk aan de Ijssel Bodemonderzoek
Akoestisch onderzoek Hondenpension (foto van Dier Dorado 1 van onze klanten)
Akoestisch onderzoek Hondenpension (foto van Dier Dorado 1 van onze klanten)