Trillingsonderzoek

Trillingsonderzoek

AV-CONSULTING B.V. verricht trillingsonderzoek en trillingsmetingen conform de SBR-richtlijnen A, B en C met behulp van precisie apparatuur (AUROVIBE en ABC MEM’s SBR), dit systeem voldoet als enigste systeem voor 100% aan de SBR richtlijn voor de meet apparatuur hetgeen aangetoond kan worden middels een onafhankelijke kalibratie certificaat.. Met deze geavanceerde apparatuur is het mogelijk bemande en onbemande trillingsmetingen te verrichten en om trillingen te monitoren zoals bijvoorbeeld bij hei werkzaamheden, ontgrondingen, bouw- en sloopactiviteiten. AV-Consulting heeft een groot aantal van deze systemen om ook grotere projecten – zoals bijvoorbeeld de Noord-Zuidlijn in Amsterdam – te kunnen monitoren. In het trillingsonderzoek wordt getoetst aan voornoemde SBR-richtlijnen alsmede de eisen zoals gesteld in de Handreiking Industrielawaai en Vergunning Verlening 1998 (HIV-.1988). Als er gewerkt wordt met permanente monitoring worden de metingen verricht met onafhankelijke apparatuur die de gegevens doorstuurt via het GSM/GPRS netwerk.

Ons bureau heeft ook de beschikking over diverse aurolex monitoringssystemen waarbij geluid en trillingen spectraal onbemand kunnen worden gemeten waarbij de resultaten kunnen worden geraadpleegd via internet. Dit systeem biedt ook de mogelijkheid om automatisch alarmen te genereren als er bepaald geluid- of trillingseisen worden overschreden. Het systeem stuurt dan automatisch een sms of e-mail naar een of meerdere personen zodat direct hierop kan worden ingespeeld. Het aurolex systeem is zeer innovatief en uiterst flexibel bij het monitoren tijdens bouw- en/of sloop werkzaamheden.

Dit systeem wordt veelal toegepast bij grote bouwprojecten, waar grenswaarden makkelijk worden overschreden. Bij de beoordeling van trillingshinder volgens de HIV-1998 wordt onderscheid gemaakt tussen richt- en grenswaarden. Een overzicht van de richt- en grenswaarden volgens de HIV-1998 is gegeven in onderstaande tabel.

Trillingsonderzoek richt- en grenswaarden voor de beoordeling van trillingshinder voor de HIV-1998

Omschrijving

Richt- en grenswaarden trillingsonderzoek

Dag- en Avondperiode
(07:00 – 23:00 uur)

Nachtperiode
(23:00-07:00 uur)

A1

A2

A3

A1

A2

A3

Woningen landelijke gebieden, gebieden voor extensieve recreatie.

0,1

2,0

1,0

0,05

0,1

0,15

0,05

Woningen in landelijk gebied met veel agrarische activiteiten, in woonwijken en stadscentra.

0,15

2,5

1,5

0,07

0,1

0,2

0,05

Woningen in gebieden waarin noch overwegend woningen, noch overwegend bedrijven zijn gevestigd.

0,2

4,0

2,0

0,1

0,15

0,3

0,07

Woningen in gebieden met overwegend bedrijfsmatige activiteiten.

0,3

5,5

3,0

0,15

0,2

0,4

0,1

Woningen op industrieterreinen


0,4

6,0

4,0

0,2

0,3

0,5

0,15


Continu voorkomende trillingen gedurende lange tijd kunnen als toelaatbaar worden beschouwd indien is voldaan aan één van de onderstaande twee voorwaarden:

  • De waarde van de maximale trillingsterkte van de ruimte (Vmax) dient kleiner te zijn dan A1 volgens bovenstaande tabel , of;
  • De waarde van de maximale trillingsterkte van de ruimte (Vmax) dient kleiner te zijn dan de waarde A2 volgens bovenstaande tabel, waarbij de trillingsterkte over de beoordelingsperiode van de ruimte (Vper) kleiner dient te zijn dan A3 volgens bovenstaande tabel.

Metingen en de beoordelingsmethode van voelbare trillingen in woningen dienen te geschieden volgens de SBR-richtlijn.

Ervaring in trillingsonderzoek

  • trillingsonderzoekHet beoordelen van trillingshinder (o.a. bij puinbrekers, schrootscharen, vuilsorteermachines, verkeer)
  • Het prognosticeren van trillingshinder bij vergunning aanvragen Wet milieubeheer.
  • Het bepalen van schade en hinder in bestaande situaties.
  • Het bepalen van trillingshinder vanwege verkeersdrempels.

AV-CONSULTING B.V. uw specialist in trilling onderzoek

Voor meer info raadpleeg onze informatie rubriek over trillingen

Zie ook:
– onbemand-trillingsmonitoring-SBR-richtlijnen
– monitoren-van-scheuren

– funderingsonderzoek
– deformatiemetingen bij het bepalen van bouwschade
– bouwkundige vooropnamen bij bouwwerkzaamheden
– bemand trillingsonderzoek SBR-richtlijn A & B