Bouwlawaai geluidprognose

Bouwlawaai Geluidprognose heien of sloten – Besluit bouwwerken leefomgeving

Alles wat u wilt weten over bouwlawaai / heien

In de buurt de bouwlocaties kan geluidsoverlast ontstaan ten gevolge van de bouwwerkzaamheden. Om geluidhinder ter plaatse van woningen zo veel mogelijk te voorkomen zijn er door de Raad van Ministers van de EG voor een aantal categorieën bouwmachines richtlijnen vastgesteld. In september 1984 zijn door de Raad van Ministers in dit kader richtlijnen van sloophamers, motorcompressoren, las- en vermogensgeneratoren, torenkranen en motorgrasmaaiers vastgesteld, gevolgd door richtlijnen voor diverse categorieën grondverzetmachines en voor vorkheftrucks in 1986.

Met betrekking tot de eisen voor de geluidsbelasting vanwege bouwlawaai (heien)ter plaatse van woningen kan het volgende worden gesteld:

De bescherming tegen het geluid voor bouwen en slopen is op verschillende wijzen gereguleerd. Over het algemeen geldt het Besluit bouwwerken leefomgeving voor het bedrijfsmatig (ver)bouwen van bouwwerken en sloopwerkzaamheden. Voor een mobiele installatie waarmee bouw- en sloopafval wordt gebroken, geldt het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval. Een gemeente kan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)  voorschriften op te nemen voor het niet-bedrijfsmatig bouwen en slopen. Bij deze beoordeling kan de circulaire bouwlawaai kan worden toegepast.

Als de dagwaarde hoger is dan voorkeursgrenswaarde van 60 dB(A), is een maximaal aantal blootstellingsdagen geadviseerd. Dit geldt voor het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden, als ook voor de bijgehorende installaties en toestellen gedurende het gehele project, die plaatsvinden tussen 07.00 en 19.00 uur op werkdagen. De dagwaarde mag niet meer bedragen en niet langer duren dan de in deze tabel aangegeven waarden en maximale blootstellingduur in dagen. Een geluidsniveau boven de 80 dB(A) wordt afgeraden.

  1. Dagwaarde Max. blootstellingsduur tot 60 dB(A) Geen beperking in dagen
  2. Boven de 60 dB(A) Ten hoogste 50 dagen
  3. Boven de 65 dB(A) Ten hoogste 30 dagen
  4. Boven de 70 dB(A) Ten hoogste 15 dagen
  5. Boven de 75 dB(A) Ten hoogste 5 dagen
  6. Boven de 80 dB(A) 0 dagen

Deze opsomming is als volgt te lezen. Voor activiteiten die een dagwaarde veroorzaken van meer dan 60 dB(A) zijn ten hoogste 50 dagen beschikbaar, waarvan maximaal 30 dagen de dagwaarde meer dan 65 dB(A) mag zijn. Van deze 30 dagen mag de dagwaarde maximaal 15 dagen hoger dan 70 dB(A) zijn. De dagwaarde bij gevels van woningen mag maximaal 5 dagen tussen de 75 en de 80 dB(A) bedragen. In situaties waarbij hogere dagwaarden of een langere blootstellingsperiode wordt verwacht of werkzaamheden plaatsvinden op zaterdag, zon- en feestdagen, dient met maatwerk naar specifiekere oplossingen te worden gezocht.

AV-CONSULTING kan voorafgaande aan het bouw- of sloopproject een bouwlawaai prognose  uitvoeren. Dit resulteert in een akoestisch rapport waarin staat beschreven wat de geluidbelasting (prognose) met daarbij aangegeven gedurende hoeveel dagen. Ook kunnen wij maatregelen berekenen om aan de eisen uit het Besluit bouwwerken leefomgeving of andere regelgeving te kunnen voldoen.

Bij klachten over bouwlawaai controlemetingen verrichten ter plaatse van woningen. Ook is het mogelijk om voor grote bouwlocaties prognoses te doen voor de geluidsbelasting en aan de hand daarvan beheersplannen op te stellen om de geluidsoverlast te beperken.

Bouwlawaai geluidprognose onderzoek
Voordelinge Mem’s geluidsmonitoring na de geluidsprognose

Ook kunnen wij het geluid volledig automatisch monitoren met automatische alarmen en rapporten. Nieuw in onze MEM’s geluidsmonitoring.


Bekijk ook onze pagina over onbemand trillingensmetingen en geluidmetingenMeer info over het stappenplan bouwlawaai VROM vindt u hieronder:
Stappenplan bouwlawaai Vrom