Akoestisch Onderzoek Karton en Plastic industrie

Akoestisch Onderzoek Karton en Plastic industrie
Akoestisch Onderzoek Karton en Plastic industrie

Akoestisch Onderzoek Karton en Plastic industrie – Akoestisch Ondezoek, Arbo geluidonderzoek, trillingsonderzoek etc. Hieronder enkele bedrijven in de karton en plastic industrie waarvoor bij een onderzoek hebben verricht. Ben u geïnteresseerd in een offerte voor een akoestisch onderzoek, arbo onderzoek of trillingsonderzoek neemt u dan contact met ons op Bel.: 0182-352311.

Een geluidsonderzoek / akoestisch onderzoek bij karton en plastic industrie vindt plaats volgens de ‘Meet- en rekenmethode geluid Industrie’ zoals opgenomen in bijlage IVh van de Omgevingsregeling c,q, Handleiding Meten en Reken Industrielawaai (HRMI) hierin zijn diverse reken- en meetmethoden beschreven hoe een akoestisch onderzoek uitgevoerd moet worden. Bij het onderzoek worden er geluidsmetingen verricht met precisie geluidmeetapparatuur van Bruel & Kjaer of NTI, SVANTEK of RION die voldoen aan klasse-1 volgens IEC-61672-3 : 2013. Deze meetapparatuur is gekalibreerd volgens de norm IEC-61672-3: 2013. Voor het onderzoek vindt er een gesprek en inventarisatie plaats waarbij wij met u de activiteit bepalen binnen uw bedrijf, op basis hiervan wordt de bedrijfsduur van de diverse geluidsbronnen bepaald en ingevoerd in een rekenmodel zoals SoundPLAN en GeoMilieu. In een akoestisch rekenmodel wordt een drie dimensionale simulatie van de werkelijkheid gemaakt van alle gebouwen, wegen, geluidsabsorberende vlakken en geluidsreflecterende vlakken etc. Vervolgens kunnen hiermee berekeningen worden verricht en/of maatregelen worden berekend zoals geluidsdempers, geluidsschermen of andere geluidreducerende maatregelen. De resultaten worden vervolgens gerapporteerd in een rapport wat bij de melding of aanvraag ingediend kan worden.

Bedrijf Plaats Adviezen
SCA-Packaging Zaandam Akoestisch onderzoek
Naff B.V. Rucphen Milieu onderzoek
Oerlemans Plastics B.V. Genderen Akoestisch
rapport
Oerlemans Plastics Genderen e.a. Arbo
geluid onderzoek
Omefa BV Nieuwkoop Geluid en Trillingen
Renolit Nederland B.V. (produceren medische kunststoffen) Enkhuizen ARBO onderzoek
Vogas Verpakking BV Hillegom Akoestisch onderzoek ARBO
Akoestisch Onderzoek Rekenmodel
Akoestisch Onderzoek Rekenmodel