Scheepswerf en Scheepsbouw Akoestisch Onderzoek

Scheepswerf. Akoestisch Onderzoek en Geluidsonderzoek. Hieronder een kleine greep van scheepswerf bedrijven waarvoor wij een Akoestisch onderzoek hebben uitgevoerd volgens de Handleiding Industrielawaai en Vergunningverlening (HRMI).  Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring in het verrichten van Akoestisch Onderzoek en hulp voor scheepswerven bij het verkrijgen van de milieuvergunning c.q. een melding ingevolge het Activiteitenbesluit.

Een geluidsmeting / geluidsonderzoek / akoestisch onderzoek bij scheepswerf en scheepsbouw vindt plaats volgens de Handleiding Meten en Reken Industrielawaai (HRMI) hierin zijn diverse reken- en meetmethoden beschreven hoe een akoestisch onderzoek uitgevoerd moet worden. Bij het onderzoek worden er geluidsmetingen verricht met precisie geluidmeetapparatuur van Bruel & Kjaer of NTI, SVANTEK of RION die voldoen aan klasse-1 volgens IEC-61672-3 : 2013. Deze meetapparatuur is gekalibreerd volgens de norm IEC-61672-3: 2013. Voor het onderzoek vindt er een gesprek en inventarisatie plaats waarbij wij met u de activiteit bepalen binnen uw bedrijf, op basis hiervan wordt de bedrijfsduur van de diverse geluidsbronnen bepaald en ingevoerd in een rekenmodel zoals SoundPLAN en GeoMilieu. In een akoestisch rekenmodel wordt een drie dimensionale simulatie van de werkelijkheid gemaakt van alle gebouwen, wegen, geluidsabsorberende vlakken en geluidsreflecterende vlakken etc. Vervolgens kunnen hiermee berekeningen worden verricht en/of maatregelen worden berekend zoals geluidsdempers, geluidsschermen of andere geluidreducerende maatregelen. De resultaten worden vervolgens gerapporteerd in een rapport wat bij de melding of aanvraag ingediend kan worden.

Bedrijf Plaats Adviezen
Wester Engh B.V. Alphen a/d Rijn Akoestisch onderzoek
Weka en Deno B.V. Nederlek
Marine Service B.V. Nederlek
Schellingerhoudt vof Alphen a/d Rijn Geluidsmeting
De Koning & Keyzer B.V. Leiderdorp
Scheepswerf de jong Alphen a/d Rijn Geluidmeting
Deno Compressors BV Krimpen A/D Lek Geluidonderzoek, gezoneerd
Weka Int. B.V./ Van Duivendijk en Van Overbeek Krimpen A/D Lek Industrielawaai
Berg Boat Gouderak Akoestisch onderzoek

Geluidsmeting bij Scheepswerf