GELUID : Hieronder treft informatie aan m.b.t. geluid opgesteld door ons bureau en/of derden. (Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden). Let op, sommige downloads kunnen achterhaald of gedateerd zijn. Controleer derhalve op actualiteit of bel even om dit bij ons na te vragen. Heeft u meer vragen over een geluidsmeting over over speciale geluidsmetingen zoals geluidsintensiteitsmetingen neem dan vrijblijvend contact met ons op. Bel.: 0182-352311. Hieronder een voorbeeld van geluidsintensiteitsmeting teneinde de transmissiepaden van het geluid te bepalen van een parkeergarage boven nieuwe te bouwen luxe appartementen. Om deze metingen kon worden berekend welke geluidsisolerende voorzieningen waar aangebracht moesten worden (en waar niet).
Geluid - Geluidsintensiteitsmeting

Geluidsintensiteitsmeting

Html infobestanden geluid
– Aandachtpunten horeca geluidmetingen
– Afname van geluid
– Informatie over microfoons
– Basiseigenschappen geluid
– Informatie over afstraling van geluid door trillingen
– Bedrijfsduurcorrectie en meteocorrectie geluid
– Bepaling geluidvermogen volgens isonorm
– Calibratie geluidmeetapparatuur
– Calibratie kaart microfoon
– Coulissen geluidsscherm
– Curven gelijke luidheid – DBA dBC correctiewaarden
– Doorsnede microfoon bruel kjaer
– Doorsnede trillingsopnemer bruel en Kjaer
– Equivalent geluidniveau
– Flankerend- en omloop geluid
– Frequentie-analyse weegfilters
– Geluid meetgrootheden
– Geluidbronnen in een ruimte
– Geluidcalibrator
– Geluidmetingen installatie lawaai
– Geluidveld in een ruimte
– Horecalawaai metingen
– Isofonen
– Luidheid nr. waarde soonschaal
– Meetnauwkeurigheid geluidmetingen
– Middelingstijden geluidniveaus
– Nagalmtijd curven
– Nagalmtijd T60 T30 T20
– Noise rating curves
– Piek geluidniveau
– Plaatsing geluidbron en contactgeluid metingen
– Plaatsing geluidbron en gevelisolatie metingen
– Plaatsing geluidbron en luchtgeluid metingen
– Referentie grootheden decibellen
– Relatie geluiddrukniveau achtergrond geluidniveau
– Roze en witte ruis
– Sel waarden
– Stoorinvloeden bij geluidmetingen
– Trillingsmetingen sbr richtlijn B
– Voorbeeld rekenblad House- & Discomuziek
– Voorbeelden impuls tonaal intermitterend geluid
– Geluidwerende voorzieningen
– Normstelling wet geluidhinder (Weg verkeerslawaai)
– Spoorweglawaai – grenswaarden voor woningen en geluidgevoelige bestemmingen
– Verzoek om een hogere grenswaarde
– Afgestraald laagfrequent geluid
Benoemen van het geluid
– Calibratie bij geluidmetingen en trillingsmetingen
– Decibellen en weegfilters dBA
– Geluidmetingen in de bouw volgens het Bouwbesluit
– Geluidmetingen NEN 5077
– indentificatie van geluid
– Intensiteit geluidsmetingen
– Meten van omgevingsgeluid en achtergrond geluid
– Middelingstijden bij geluidmetingen en geluidanalyse
– Nauwkeurigheid bij geluid metingen
– Laag frequentgeluid – Verzwakking van geluid
– Basiseigenschappen van geluidsgolven
– Geluid in een gesloten ruimte
– Coversie van geluidsdruk, versnelling, verplaatsing, kracht, energie, energie, intensiteit naar decibels
Pdf downloads geluid
Let op somminge downloads kunnen verouderd zijn! Controleer derhalve altijd op actualiteit.
NSG richtlijn LFG.pdf
GGD richtlijn laagfrequent geluid.pdf
adviesgezondheidsraad.pdf
eu-richtlijn omgevingsgeluid.pdf
Geluidsisolatie-gegevens-GGG-dok112
Geluidbeheer bij bedrijfsterreinen speerpunt in het MIG.pdf
Tudelft dictaat windtrillingen J.F. van Heel.pdf
 green paper europa.doc
handl_meten_en_rekenen_industrielawaai_module_a
handl_meten_en_rekenen_industrielawaai_module_b
handl_meten_en_rekenen_industrielawaai_module_b[1]
handl_meten_en_rekenen_industrielawaai_module_c1
handl_meten_en_rekenen_industrielawaai_module_c2
handl_meten_en_rekenen_industrielawaai_module_d
Handreiking HIV-98.pdf
Handreiking Industrielawaai-98.pdf
RMW2002 en wegdekcorrectie.pdf
artikels_GHZ_gratis_parkeren.pdf
artikels_GHZ_meting_afgewezen.pdf
artikels_GHZ_volle_garage.pdf
Eisen rijksgebouwendienst
Inleiding.pdf
Thermohygrischcomfort.pdf
Luchtkwaliteit.pdf
Energiezuinigheid.pdf
Dichtheid.pdf
Visueelcomfort.pdf
Akoestiek.pdf
Begrippen.pdf
Bijlagen.pdf