Voor de volgende bedrijven voerden wij een akoestische onderzoek uit  (slechts een zeer kleine selectie).
Akoestisch Onderzoek betoncentrales en beton producten producenten Geluidsmeting en Akoestisch Onderzoek. Voor de volgende bedrijven maakten wij een akoestisch rapport en hebben wij geluidsmetingen verricht (slechts een beperkte opsomming).
Een Akoestisch onderzoek bij betoncentrale c.q beton producten producerend bedrijf vindt plaats volgens de Handleiding Meten en Reken Industrielawaai (HRMI) hierin zijn diverse reken- en meetmethoden beschreven hoe een akoestisch onderzoek uitgevoerd moet worden. Bij het onderzoek worden er geluidsmetingen verricht met precisie geluidmeetapparatuur van Bruel & Kjaer of NTI, SVANTEK of RION die voldoen aan klasse-1 volgens IEC-61672-3 : 2013. Deze meetapparatuur is gekalibreerd volgens de norm IEC-61672-3: 2013. Voor het onderzoek vindt er een gesprek en inventarisatie plaats waarbij wij met u de activiteit bepalen binnen uw bedrijf, op basis hiervan wordt de bedrijfsduur van de diverse geluidsbronnen bepaald en ingevoerd in een rekenmodel zoals SoundPLAN en GeoMilieu. In een akoestisch rekenmodel wordt een drie dimensionale simulatie van de werkelijkheid gemaakt van alle gebouwen, wegen, geluidsabsorberende vlakken en geluidsreflecterende vlakken etc. Vervolgens kunnen hiermee berekeningen worden verricht en/of maatregelen worden berekend zoals geluidsdempers, geluidsschermen of andere geluidreducerende maatregelen. De resultaten worden vervolgens gerapporteerd in een rapport wat bij de melding of aanvraag ingediend kan worden.
Aannemers en loonwerk bedrijven Plaats Adviezen
Wagenaars aanneming Den Bosch Lucht onderzoek
De Groot Bouw & Aannemingsbedrijf Ouderkerk a/d Ussel Akoestisch onderzoek
Aannemersbedrijf Gebr. Blokland BV Hardinxveld Giessendam Onderzoek luchtkwaliteit / Externe veiligheidsscan / Watertoets / Planschade / Ruimtelijke onderbouwing
Berbouw Bleiswijk Onderzoek industrie/ Trillingen
Adriaan van Erk Bergambacht Onderzoek wegverkeerslawaai
Loonbedrijf M.C. Bogaard Bergambacht Akoestisch onderzoek
Pieter Graveland Stolwijk
Koerts Bouwbedrijf Hardinxveld-Giessendam
Loon- en verhuurbedrijf Zwijnenburg Gouderak
Adriaan van Erk Bergambacht Akoestisch onderzoek
Hart v.d. Krimpenerwaard B.V. Nederlek
Teeuwen B.V. Stolwijk Akoestisch Onderzoek
Service Dienst Reeuwijk B.V. Reeuwijk
K. van der Koppel Heerewaarden
Van Marwijk Kraanverhuur  Zoeterwoude
Van Egmond B.V. Rijnsburg Akoestisch Onderzoek
J.Gaakeer B.V. Gemonde
Litjens Beheer B.V. Grave
Thijssen Mill
Royal Boskalis B.V. Rotterdam
De Groot Landschapsbeheer Bergambacht
A.G. de Zwart Gouderak
SelektHuis Ontwikkeling BV De Lier Luchtverontreiniging
Van Hattum en Blankevoort Woerden Geluidwering / Trillingsonderzoek
Variant Loodsenbouw Ouderkerk aan de Ijssel Akoestisch onderzoek
Jansen de Jong projectontwikkeling
Agrarisch Loon- en Aannemersbedrijf Hans van Muijen Callentsoog Industrielawaai
Aannemingsbedrijf Van den Nieuwendijk Stellendam Bodemonderzoek + archeologisch onderzoek
Aannemingsbedrijf Middelwateringbouw B.V. Nieuwenkerk aan den IJssel Isolatiemeting + maatregelen
Vromans Van Hal Aannemersbedrijf
W.vd Heuvel & zn BV Zoetermeer Trillingsonderzoek
Akoestisch Onderzoek Rekenmodel

Akoestisch onderzoek Geomilieu