home
akoestisch onderzoekAkoestisch onderzoek
industrielawaaiRapport wet mileubeheer
industrielawaaiIndustrielawaai
horecalawaaiHorecalawaai
weg- railverkeersklawaaiWeg -Railverkeerslawaai
recreatielawaaiRecreatielawaai
recreatielawaaiRapport wet geluidhinder
geluidsisolatie berekeningGeluidsisolatie berekening
Akoestisch rapport BouwbesluitAkoestisch rapport Bouwbesluit
Wet Ruimtelijke Ordening Wet Ruimtelijke Ordening
archeologie onderzoekArcheologisch onderzoek
bodemonderzoekBodemonderzoek
watertoetsWatertoets
eco-scanECO- scan
eco-scanRuimtelijke onderbouwing
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteitsonderzoek
Plan- bouwschade beoordelingPlan- bouwschade beoordeling
Niet Geëxplodeerde ExplosievenNiet Geëxplodeerde Explosieven
bouwplannen / bouwvergunningBouwplannen / Bouwvergunning
bouwakoestiekBouwakoestiek / bouwfysica
geluidsisolatieGeluidsisolatie
asbestonderzoekAsbestonderzoek
bouwlawaaiBouwlawaai
ruimteakoestiekRuimteakoestiek
onbemand trillingsonderzoekOnbemande trillingsmetingen
arbo onderzoekArbo onderzoek
Geluid op de werkplekGeluid op de werkplek
trillingen op de werkplekTrillingen op de werkplek
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteistonderzoek
luchtonderzoekLuchtonderzoek
stofonderzoekStofonderzoek
geuronderzoek, geurhinderGeuronderzoek, geurhinder
geluidsisolatieGeluidsisolatie
milieuvergunningMilieuvergunning
milieukundige begeleidingMilieukundige begeleiding
akoestisch onderzoekAkoestisch onderzoek
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteitsonderzoek
lichtonderzoekLichtonderzoek, lichthinder
lichtonderzoekLichtmeting, lichtmetingen NSVV
geluidsisolatieGeluidsisolatie
overige dienstenOverige diensten
projectmanagmentProjectmanagement
juridsiche zakenJuridische zaken
milieuadviesMilieuadvies
trillingsonderzoek (schade en/
of hinderTrillingsonderzoek (schade en/
          of hinder
 
juridische zaken, procedures 01

Juridische zaken, procedures Wet milieubeheer en Wet op de ruimtelijke ordening.

Ondernemers en particulieren worden steeds vaker geconfronteerd met de oprukkende woningbouw door de toenemende druk op de woningmarkt. Bedrijven komen vervolgens in de knoop met hun milieuvergunning en bewoners worden geconfronteerd met hinder.

Vooral op het gebied van geluid- en geurhinder gaat veel mis bij nieuwe bestemmingsplannen of artikel 19 procedures. Door oprukkende woningbouw worden bedrijven langzaam maar zeker voor een voldongen feit gesteld doordat men niet meer kan uitbreiden of men wordt geconfronteerd met nieuwe buren, die hun verworfen recht gaan halen bij de Raad van State. AV-CONSULTING B.V. heeft ruime ervaring bij de begeleiding en het voeren van juridische procedures in het kader van de Wet milieubeheer en de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Dit geldt op het gebied van administratief recht als op het gebied van het civiel recht. Voor het civiel recht wordt gebruik gemaakt van een drietal gespecialiseerde advocaten welke op het scherpst van de snede uw zaak weten te behartigen en uw rechten weten te waarborgen. Wij voeren deze procedures niet alleen voor bedrijven maar ook voor particulieren.


Juridische zaken

Juridische zaken 01

Ervaring met juridische zaken, procedures

  • Zeer ruime ervaring met Juridische zaken, procedures bij Raad van State (15 jaar);
  • Het opstellen van bezwaarschriften en pleitnota's;
  • Het weren van oprukkende woningbouw;
  • Het mogelijk maken van woningbouw en het oplossen van problemen;
  • Het voorbereiden en begeleiden van civiele procedures;
  • Het aandragen van technisch/juridische bouwstenen voor advocaten;
  • Het bijhouden van jurisprudentie van specialistische thema's;
  • Second Opinions.

 

 

 
AV-CONSULTING B.V. ® juridische zaken, procedures
Postbus 705 | 2800 AS Gouda T. 0182 - 35 2311 |
sitemap | disclaimer